Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Từ vựng tiếng Hoa chủ đề lễ cưới

T vựng tiếng Hoa chủ đề lễ cưới

1        ha hôn lúc còn trong bng m       Zhǐ fù wéi hūn 指腹
2        hướng dn hôn nhân   Hūnyīn zhǐdǎo 婚姻指
3        kết hôn        Jiéhūn 
4        khách đến chúc mng        Hè kè 
5        khăn đi đu ca cô dâu       Hóng gàitou   
6        kim tra sc khe trước khi cưới      Hūnqián tǐjiǎn  婚前体
7        kiu hoa         Huājiào 花轿
8        lp gia đình mun      Wǎnhūn        
9        ly chng       Jià rén 嫁人
10      l cưới Hūnlǐ   婚
11      l cưới Bc (25 năm) Jiéhūn èrshíwǔ zhōunián yínhūn        婚二十五周年
12      l cưới Bông (2 năm) Jiéhūn èr zhōunián mián hūn  婚二周年棉婚
13      l cưới Da (3 năm)     Jiéhūn sān zhōunián pígé hūn 婚三周年皮革婚
14      l cưới Đăng ten (13 năm)    Jiéhūn shísān zhōunián huābiān hūn    婚十三周年花
15      l cưới Đng (8 năm) Jiéhūn bā zhōunián qīngtóng hūn      婚八周年
16      lế cưới Giy (tròn 1 năm)    Jiéhūn yī zhōunián zhǐ hūn     婚一周年
17      l cưới G (5 năm)    Jiéhūn wǔ zhōunián mù hūn   婚五周年木婚
18      l cưới Gm (9 năm)  Jiéhūn jiǔ zhōunián táo hūn    婚九周年陶婚
19      l cưới Hng ngc (40 năm)  Jiéhūn sìshí zhōunián hóngbǎoshí hūn 婚四十周年红宝石婚
20      l cưới Kim cương (60 năm)  Jiéhūn liùshí zhōunián zuànshí hūn     婚六十周年石婚
21      l cưới Lanh (4 năm)  Jiéhūn sì zhōunián yàmá hūn  婚四周年麻婚
22      l cưới Len (7 năm)   Jiéhūn qī zhōunián yángmáo hūn       婚七周年羊毛婚
23      l cưới Ngà (14 năm) Jiéhūn shísì zhōunián xiàngyá hūn     婚十四周年象牙婚
24      l cưới Ngc lc bo (55 năm)        Jiéhūn wǔshíwǔ zhōunián lǜ bǎoshí    婚五十五周年绿宝
25      l cưới Ngc trai (30 năm     Jiéhūn sānshí zhōunián zhēnzhū hūn   婚三十周年珍珠婚
26      l cưới Pha lê (15 năm)        Jiéhūn shíwǔ zhōunián shuǐjīng hūn    婚十五周年水晶婚
27      l cưới San hô (35 năm)       Jiéhūn sānshíwǔ zhōunián shānhú hūn 婚三十五周年珊瑚婚
28      l cưới Saphia (45 năm)        Jiéhūn sìshí zhōunián lánbǎoshí hūn    婚四十周年蓝宝石婚
29      l cưới St (6 năm)    Jiéhūn liù zhōunián tiě hūn     婚六周年
30      l cưới S (20 năm)   Jiéhūn èrshí zhōunián cí hūn  婚二十周年瓷婚
31      l cưới Thép (11 năm)         Jiéhūn shíyī zhōunián gāng hūn         婚十一周年
32      l cưới Thiếc (10 năm)       Jiéhūn shí zhōunián xí hūn     婚十周年
33      l cưới Tơ la (12 năm)        Jiéhūn shí'èr zhōunián sīchóu hūn     婚十二周年丝绸
34      l cưới vàng (50 năm)          Jiéhūn wǔshí zhōunián jīnhūn  婚五十周年金婚
35      ly hôn  Líhūn   离婚
36      m chng       Pópo   婆婆
37      m v  Yuèmǔ 岳母
38      nam n tư thông đi li vi nhau         Sībēn  私奔
39      hot đng trêu đùa cô dâu chú r trong ngày hôn l Nàoxīnfáng     新房
40      người điu khin bui l       Sīyí     司
41      người đón khách        Yíng bīn yuán 迎宾员
42      người kết hôn          Jiéhūn zhě      婚者
43      người mai mi Hūnyīn jièshào rén     婚姻介
44      người nâng váy cưới cho cô dâu       Wǎn xīnniáng qún jū zhě       挽新娘裙裾者
45      nhà chng      Pójiā    婆家
46      nhà v Yuèjiā  岳家
47      nhn cưới       Jiéhūn jièzhǐ    婚戒指
48      nhn đính hôn Dìnghūn jièzhǐ 婚戒指
49      ông mai bà mi         Méirén 媒人
50      phòng môi gii hôn nhân       Hūnyīn jièshào suǒ     婚姻介
51      phòng tic cưới         Hūnyàn tīng    婚宴
52      phù dâu         Nǚ bīn xiàng   女
53      phù r Nán bīn xiàng  男
54      quà cưới        Cǎilǐ, jiéhūn lǐpǐn       彩
55      quà mng       Hèlǐ     贺礼
56      qun áo cưới, đ cưới Jiéhūn lǐfú     
57      qun áo phù dâu        Nǚ bīn xiàng fú         女相服
58      qun áo phù r          Nán bīn xiàng fú        男相服
59      rương đ cưới Jià zhuāng xiāng        嫁装箱
60      sính l Pìnlǐ    聘
61      tám ch s mnh (thiên can đa chi ca năm, tháng, ngày, gi sinh theo âm lch)  Shēngchén bāzì        生辰八字
62      váy cưới        Hūnshā 婚
63      tái hôn Zàihūn 再婚
64      to hôn Zǎohūn          早婚
65      thip cưới       Xǐtiě    喜帖
66      thông gia        Qìngjiā
67      tic cưới        Xǐjiǔ    喜酒
68      trùng hôn (ly v hoc chng khi đã có v, chng) Chónghūn       重婚
69      t do hôn nhân          Zìyóu hūnyīn  自由婚姻
70      tun trăng mt Mìyuè  蜜月
71      tui kết hôn   Hūnlíng         婚
72      v chng mi cưới     Xīnhūn fūfù     新婚夫
73      v chng vái ly nhau Fūqī duì bài    夫妻
74      v chưa cưới   Wèihūnqī        未婚妻
75      xe đón dâu     Hūnlǐ yòng chē         婚
76      ha hôn lúc còn trong bng m       Zhǐ fù wéi hūn 指腹
77      hướng dn hôn nhân   Hūnyīn zhǐdǎo 婚姻指
78      kết hôn        Jiéhūn 
79      khách đến chúc mng        Hè kè 
80      khăn đi đu ca cô dâu       Hóng gàitou   
81      kim tra sc khe trước khi cưới      Hūnqián tǐjiǎn  婚前体
82      kiu hoa         Huājiào 花轿
83      lp gia đình mun      Wǎnhūn        
84      ly chng       Jià rén 嫁人
85      l cưới Hūnlǐ   婚
86      l cưới Bc (25 năm) Jiéhūn èrshíwǔ zhōunián yínhūn        婚二十五周年
87      l cưới Bông (2 năm) Jiéhūn èr zhōunián mián hūn  婚二周年棉婚
88      l cưới Da (3 năm)     Jiéhūn sān zhōunián pígé hūn 婚三周年皮革婚
89      l cưới Đăng ten (13 năm)    Jiéhūn shísān zhōunián huābiān hūn    婚十三周年花
90      l cưới Đng (8 năm) Jiéhūn bā zhōunián qīngtóng hūn      婚八周年
91      lế cưới Giy (tròn 1 năm)    Jiéhūn yī zhōunián zhǐ hūn     婚一周年
92      l cưới G (5 năm)    Jiéhūn wǔ zhōunián mù hūn   婚五周年木婚
93      l cưới Gm (9 năm)  Jiéhūn jiǔ zhōunián táo hūn    婚九周年陶婚
94      l cưới Hng ngc (40 năm)  Jiéhūn sìshí zhōunián hóngbǎoshí hūn 婚四十周年红宝石婚
95      l cưới Kim cương (60 năm)  Jiéhūn liùshí zhōunián zuànshí hūn     婚六十周年石婚
96      l cưới Lanh (4 năm)  Jiéhūn sì zhōunián yàmá hūn  婚四周年麻婚
97      l cưới Len (7 năm)   Jiéhūn qī zhōunián yángmáo hūn       婚七周年羊毛婚
98      l cưới Ngà (14 năm) Jiéhūn shísì zhōunián xiàngyá hūn     婚十四周年象牙婚
99      l cưới Ngc lc bo (55 năm)        Jiéhūn wǔshíwǔ zhōunián lǜ bǎoshí    婚五十五周年绿宝
100     l cưới Ngc trai (30 năm     Jiéhūn sānshí zhōunián zhēnzhū hūn   婚三十周年珍珠婚
101     l cưới Pha lê (15 năm)        Jiéhūn shíwǔ zhōunián shuǐjīng hūn    婚十五周年水晶婚
102     l cưới San hô (35 năm)       Jiéhūn sānshíwǔ zhōunián shānhú hūn 婚三十五周年珊瑚婚
103     l cưới Saphia (45 năm)        Jiéhūn sìshí zhōunián lánbǎoshí hūn    婚四十周年蓝宝石婚
104     l cưới St (6 năm)    Jiéhūn liù zhōunián tiě hūn     婚六周年
105     l cưới S (20 năm)   Jiéhūn èrshí zhōunián cí hūn  婚二十周年瓷婚
106     l cưới Thép (11 năm)         Jiéhūn shíyī zhōunián gāng hūn         婚十一周年
107     l cưới Thiếc (10 năm)       Jiéhūn shí zhōunián xí hūn     婚十周年
108     l cưới Tơ la (12 năm)        Jiéhūn shí'èr zhōunián sīchóu hūn     婚十二周年丝绸
109     l cưới vàng (50 năm)          Jiéhūn wǔshí zhōunián jīnhūn  婚五十周年金婚
110     ly hôn  Líhūn   离婚
111     m chng       Pópo   婆婆
112     m v  Yuèmǔ 岳母
113     nam n tư thông đi li vi nhau         Sībēn  私奔
114     hot đng trêu đùa cô dâu chú r trong ngày hôn l Nàoxīnfáng     新房
115     người điu khin bui l       Sīyí     司
116     người đón khách        Yíng bīn yuán 迎宾员
117     người kết hôn          Jiéhūn zhě      婚者
118     người mai mi Hūnyīn jièshào rén     婚姻介
119     người nâng váy cưới cho cô dâu       Wǎn xīnniáng qún jū zhě       挽新娘裙裾者
120     nhà chng      Pójiā    婆家
121     nhà v Yuèjiā  岳家
122     nhn cưới       Jiéhūn jièzhǐ    婚戒指
123     nhn đính hôn Dìnghūn jièzhǐ 婚戒指
124     ông mai bà mi         Méirén 媒人
125     phòng môi gii hôn nhân       Hūnyīn jièshào suǒ     婚姻介
126     phòng tic cưới         Hūnyàn tīng    婚宴
127     phù dâu         Nǚ bīn xiàng   女
128     phù r Nán bīn xiàng  男
129     quà cưới        Cǎilǐ, jiéhūn lǐpǐn       彩
130     quà mng       Hèlǐ     贺礼
131     qun áo cưới, đ cưới Jiéhūn lǐfú     
132     qun áo phù dâu        Nǚ bīn xiàng fú         女相服
133     qun áo phù r          Nán bīn xiàng fú        男相服
134     rương đ cưới Jià zhuāng xiāng        嫁装箱
135     sính l Pìnlǐ    聘
136     tám ch s mnh (thiên can đa chi ca năm, tháng, ngày, gi sinh theo âm lch)  Shēngchén bāzì        生辰八字
137     váy cưới        Hūnshā 婚
138     tái hôn Zàihūn 再婚
139     to hôn Zǎohūn          早婚
140     thip cưới       Xǐtiě    喜帖
141     thông gia        Qìngjiā
142     tic cưới        Xǐjiǔ    喜酒
143     trùng hôn (ly v hoc chng khi đã có v, chng) Chónghūn       重婚
144     t do hôn nhân          Zìyóu hūnyīn  自由婚姻
145     tun trăng mt Mìyuè  蜜月
146     tui kết hôn   Hūnlíng         婚
147     v chng mi cưới     Xīnhūn fūfù     新婚夫
148     v chng vái ly nhau Fūqī duì bài    夫妻
149     v chưa cưới   Wèihūnqī        未婚妻

150     xe đón dâu     Hūnlǐ yòng chē         婚


CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.