Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Từ vựng tiếng Hoa chủ đề: CHỨC VỤ


总裁  zǒngcái:          chủ tịch, tổng tài

董事长  dǒngshì zhǎng:          chủ tịch hội đồng quản trị, đổng sự trưởng

副总裁  fù zǒngcái:          phó chủ tịch, phó tổng tài

副董事长  fù dǒngshì zhǎng:          phó chủ tịch, phó đổng sự trưởng

执行长  zhíxíng zhǎng:          giám đốc điều hành

总经理  zǒng jīnglǐ:          tổng giám đốc

处长  chù zhǎng:          trưởng phòng

副总经理  fù zǒng jīnglǐ:          phó tổng giám đốc

副处长  fù chù zhǎng:          phó phòng

作业员  zuòyè yuán:          nhân viên tác nghiệp

组员  zǔ yuán:          tổ viên

系统工程师  xìtǒng gōngchéngshī:          kĩ sư hệ thống

助理技术员  zhùlǐ jìshùyuán:          trợ lí kĩ thuật

售货员  shòuhuòyuán:          nhân viên bán hàng

领班  lǐngbān:          trưởng nhóm

助理  zhùlǐ:          trợ lí

技术员  jìshùyuán:          kĩ thuật viên

职员  zhíyuán:          nhân viên

高级技术员  gāojí jìshùyuán:          kĩ thuật viên cao cấp

秘书  mìshū:          thư kí

管理员  guǎnlǐ yuán:          quản lí

副组长  fù zǔ zhǎng:          tổ phó

特别助理  tèbié zhùlǐ:          trợ lí đặc biệt

协力  xiélì:          phó giám đốc, trợ lí

厂长  chǎng zhǎng:          xưởng trưởng, quản đốc

经理  jīnglǐ:          giám đốc

副厂长  fù chǎng zhǎng:          phó xưởng, phó quản đốc

副理  fù lǐ:          phó giám đốc

首席工程师  shǒuxí gōngchéngshī:          kĩ sư trưởng

襄理  xiānglǐ:          trợ lí giám đốc         

顾问工程师  gùwèn gōngchéngshī:          kĩ sư tư vấn

课长  kè zhǎng:          giám đốc bộ phận

策划工程师  cèhuà gōngchéngshī:          kĩ sư kế hoạch

副课长  fù kè zhǎng:          phó phòng

主任  zhǔrèn:          chủ nhiệm

主任工程师  zhǔrèn gōngchéngshī:          kĩ sư trưởng

副主任  fù zhǔrèn:          phó chủ nhiệm

专案工程师  zhuān'àn gōngchéngshī:          kĩ sư dự án

管理师  guǎnlǐ shī:          bộ phận quản lí

工程师  gōngchéngshī:          kĩ sư

副管理师  fù guǎnlǐ shī:          phó quản lí

副工程师  fù gōngchéngshī:          kỹ sư liên kết

组长  zǔ zhǎng:          tổ trưởng


CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.