Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Học từ với tiếng hoa về thời gian

1. 时间 (shí jiān) – time – Thời gian
2. 秒钟 (miǎo zhōng) – second – Giây
3. 分钟 (fēn zhōng) – minute – Phút
4. 小时 (xiǎo shí) – hour – Giờ
5. 天 (tiān) – day – Ngày
6. 星期 (xīng qī) – week – Tuần
7. 月 (yuè) – month – Tháng
8. 季节 (jì jié) – season – Mùa
9. 年 (nián) – year – Năm
10. 十年 (shí nián) – decade – Thập kỉ
11. 世纪 (shì jì) – century – Thế kỉ
12. 千年 (qiān nián) – millennium – Ngàn năm
13. 永恒 (yǒng héng) – eternity – Vĩnh hằng
14. 早晨 (zǎo chén) – morning – Sáng sớm
15. 中午 (zhōng wǔ) – noon – Buổi trưa
16. 下午 (xià wǔ) – afternoon – Buổi chiều
17. 晚上 (wǎn shang) – evening – Buổi tối
18. 夜 (yè) – night – Đêm
19. 午夜 (wǔ yè) – midnight – Nửa đêm
20. 星期一 (xīng qī yī) – Monday – Thứ 2
21. 星期二 (xīng qī èr) – Tuesday – Thứ 3
22. 星期三 (xīng qī sān) – Wednesday – Thứ 4
23. 星期四 (xīng qī sì) – Thursday – Thứ 5
24. 星期五 (xīng qī wǔ) – Friday – Thứ 6
25. 星期六 (xīng qī liù) – Saturday – Thứ 7
26. 星期天 (xīng qī tiān) – Sunday – Chủ nhật
27. 一月 (yī yuè) – January – Tháng 1

28. 二月 (èr yuè) – Febuary – Tháng 2
29. 三月 (sān yuè) -March – Tháng 3
30. 四月 (sì yuè) – April – Tháng 4
31. 五月 (wǔ yuè) – May – Tháng 5
32. 六月 (liù yuè) – June – Tháng 6
33. 七月 (qī yuè) – July – Tháng 7
34. 八月 (bā yuè) – August – Tháng 8
35. 九月 (jiǔ yuè) – September – Tháng 9
36. 十月 (shí yuè) – October – Tháng 10
37. 十一月 (shí yī yuè) – November – Tháng 11
38. 十二月 (shí èr yuè) – December – Tháng 12
39. 春天 (chūn tiān) – Spring – Mùa xuân
40. 夏天 (xià tiān) – Summer – Mùa hạ
41. 秋天 (qiū tiān) – Autumn – Mùa thu
42. 冬天 (dōng tiān) – Winter – Mùa đông


HỌC GIA SƯ TIẾNG HOA TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Like This Article ? :

1 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.