Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Học tiếng Trung thật dễ

Tìm gia sư tiếng Trung

Liên hệ: 090 3331985 – 0987 87 0217

Học nói tiếng Trung rất dễ. Có thật không?

Bạn đang học tiếng Trung. Bạn học tiếng Trung hết 1 khóa mà chưa nói được. Tại sao? Hãy tham gia 1 khóa học tiếng Trung tại www.daykemtainha.vn để nói tiếng Trung giỏi.

Bạn thấy rất khó. Nhưng khi đọc thấy tiêu đề chúng tôi viết bạn thấy không tin đúng không? Vì bạn thấy học nói tiếng Trung vô cùng khó. Vậy chúng tôi nói dễ học ở điểm nào? Bạn hãy xem ví dụ dưới đây và tìm ra quy luật. Ngoài ra nếu bạn học 1 khóa tại Chinese bạn sẽ thấy được chìa khoá thành công. Điều này chỉ ai học ở Trung tâm mới biết được nó dễ thế nào.

好!

1. A : 你好吗?Bạn khỏe không?

B : 我好。你 呢?Tôi khỏe. Còn bạn?

A: 我不好. Tôi không khỏe

2.A: 吗?Bạn bận không?

B: 忙。你呢?Tôi bận . Còn bạn?

A: 我很忙. Tôi rất bận

3. A: 吗?Bạn đến không?

B: 来。你呢? Tôi không đến. Còn bạn

A: . Tôi đến

( đọc là nỉ )=> nghĩa là bạn

( đọc là hảo)=> nghĩa là được, tốt, giỏi, khỏe

(đọc là ma)=> đứng cuối câu để hỏi phải không?


=> 吗? =Bạn khỏe không?
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.