Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Từ vựng tiếng Hoa chủ đề: KINH DOANH


-Hợp tác          合作  hézuò
-Cơ hội          机会  jīhuì
-Tìm kiếm          寻找  xúnzhǎo
-Không/chưa biết về việc          所不知  suǒ bùzhī
-Mở rộng, phát triển          扩大  kuòdà
-Kinh doanh          经营  jīngyíng
-Phạm vi          范围  fànwéi
-Có lẽ          也许  yěxǔ
-Cung cấp          提供  tígōng
-Phương diện          方面  fāngmiàn
-Dịch vụ          服务  fúwù
-Thừa nhận          承认  chéngrèn
-Thị trường; chợ          市场  shìchǎng
-Thời gian, công sức; bản lĩnh         工夫  gōngfū
-Hàng hóa          商品  shāngpǐn
-Cung ứng, cung cấp          供应  gōngyìng
-Phía trên; phương diện          上面  shàngmiàn
-Xuất sắc, nổi bật          出色  chūsè
-Chất lượng          质量  zhìliàng
-Quản lý          管理  guǎnlǐ
-Nghiêm ngặt, chặt chẽ          严格  yángé
-Thể thao, vận động          运动  yùndòng
-Khai thác          开发  kāifā
-Loại cao cấp          高档次  gāo dàngcì
-Tennis          网球  wǎngqiú
-Cầu lông          羽毛球  yǔmáoqiú 
-Vợt          拍  pāi
-Đồng bộ          配套  pèitào
-Loạt, hàng loạt          系列  xìliè
-Chi tiết          详细  xiángxì
-Quyển catalogue, brochure          宣传册  xuānchuán cè
-Khen ngợi, tán thưởng          称赞  chēngzàn
-Bài viết, bài báo          文章  wénzhāng
-Tổng bộ, tổng công ty          总部  zǒngbù 
-Hãy liên lạc          取的联系  qǔ de liánxì
-Bước tiếp theo, kế tiếp          下一步  xià yībù
-Thỏa thuận          商定  shāngdìng


CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.