Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Từ vựng tiếng Hoa chủ đề: BƯU ĐIỆN

Học những từ vựng bằng tiếng Hoa về BƯU ĐIỆN nha mọi người!!!


1
Cục trưởng bưu chính (bưu điện)
Yóuzhèng júzhǎng
邮政局长
2
Bộ trưởng bưu chính
Yóuzhèng bùzhǎng
邮政部长
3
Tổng cục bưu chính
Yóuzhèng zǒngjú
邮政总
4
Bưu cục
Yóuzhèng zhījú
邮政支
5
Bộ bưu chính
Yóuzhèng bù
邮政
6
Nhân viên bưu điện
Yóuzhèng rényuán
邮政人员
7
Bưu tá
Yóudìyuán
邮递员
8
Quầy bán tem
Shòu yóupiào chù
邮票处
9
Máy bán tem tự động
Yóupiào zìdòng chūshòu jī
邮票自动出售
10
Sổ sưu tập tem
Jíyóu bù
簿
11
Người (thích) chơi tem
Jíyóu àihào zhě
邮爱好
12
Người chơi tem
Jíyóu jiā
13
Sưu tầm tem (chơi tem)
Jíyóu
14
Tem kỷ niệm
Jìniàn yóupiào
纪念邮
15
Một bộ tem kỷ niệm
Yī tào yóupiào
一套
16
Dán tem
Tiē yóupiào
贴邮
17
Nơi gửi thư bảo đảm
Jì guàhào xìn chù
寄挂号信
18
Bưu kiện bảo đảm
Guàhào yóujiàn
挂号
19
Cước phí bảo đảm
Guàhào fèi
挂号
20
Gửi thư bảo đảm
Qí guàhào xìn
奇挂号信
21
Nơi gửi gói bưu kiện
Qí bāoguǒ chù
奇包裹
22
Gói bưu kiện
Yóubāo
23
Gói hàng
Bāoguǒ
包裹
24
Nơi đóng gói
Guǒ jiān
25
Gói nhỏ
Xiǎobāo
小包
26
Gói bưu kiện trong nước
Guónèi yóubāo
国内
27
Gói bưu kiện quốc tế
Guójì yóubāo
际邮
28
Gói bưu kiện bảo đảm
Guàhào yóubāo
挂号
29
Cân trọng lượng gói hàng
Chēng bāoguǒ de bàngchèng
称包裹的磅秤
30
Quá cân
Chāozhòng
超重
31
Cước phí bưu điện
Yóufèi
邮费
32
Giấy gửi gói hàng
Qí bāoguǒ dān
奇包裹
33
Giấy biên nhận gói hàng
Bāoguǒ shōujù
包裹收据
34
Cước phí bảo hiểm
Bǎoxiǎn fèi
险费
35
Giấy báo gói hàng đã đến nơi
Bāoguǒ dàodá tōngzhī dān
包裹到达通知
36
Giấy gửi bưu kiện đi
Bāoguǒ fā dì dān
包裹发递单
37
Tờ khai hải quan
Hǎiguān shēnbào dān
海关申报单
38
Vải gói bọc
Bāoguǒ bù
包裹布
39
Giấy bao xi măng
Niúpízhǐ
牛皮
40
Thùng gỗ
Xiāng
41
Dễ vỡ
Yì suì
易碎
42
Cẩn thận (chú ý) đặt nhẹ
Xiǎoxīn qīng fàng
小心
43
Đầu này hướng lên trên
Cǐ tóu xiàngshàng
头向
44
Nơi gửi tiền đi
Huìkuǎn chù
汇款处
45
Khoản tiền gửi đi
Huìkuǎn
46
Giấy gửi tiền
Huìkuǎn dān
汇款单
47
Người gửi tiền
Huìkuǎn rén
汇款
48
Người nhận tiền
Shōu kuǎn rén
收款人
49
Phiếu chuyển tiền
Huìpiào
50
Mạng lưới gửi tiền
Huìduì wǎng
汇兑
51
Máy tính bưu phí
Yóuzī jī
邮资
52
Ngân hàng dự trữ bưu điện
Yóuzhèng chúxù yínháng
邮政储蓄银
53
Xe bưu chính
Yóu chē
邮车
54
Túi bưu điện
Yóudài
55
Tàu bưu điện
Yóuzhèng chuán
邮政
56
Nơi đặt mua báo
Dìng bào chù
订报处
57
Giấy đặt báo tạp chí
Bàokān dìngyuè dān
报刊订阅单
58
Báo chí địa phương
Běndì bàokān
本地
59
Báo chí nước ngoài
Wàiguó bàokān
外国
60
Tập san theo kỳ
Qíkān
期刊
61
Kỳ mới nhất
Zuìxīn yī qí
最新一期
62
Phòng thông tin (nơi hỏi thông tin)
Wèn xún chù
问询处CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.