Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Học tiếng Hoa về các số


1.   零Líng:                số 0

2.   一YīL:                  số 1

3.   二Èr:                    số 2

4.   三Sān:                 số 3

5.   四Sì:                    số 4

6.   五Wǔ:                  số 5

7.   六Liù:                  số 6

8.   七Qī:                   số 7

9.   八Bā:                  số 8

10. 九Jiǔ:                  số 9

11. 十Shí:                 số 10

12. 十一Shíyī:         số 11

13. 十五Shíwǔ:      số 15

14. 二十Èrshí:        số 20

15. 四十四Sìshísì:  số 44
 

16. 九十Jiǔshí:       số 90

17.九十九Jiǔshíjiǔ: số 99

18. 一百Yībǎi :       số 100

19. 一百零一 Yībǎi líng yī: số 101

20. 九百九十九 Jiǔbǎi jiǔshíjiǔ: số 999

21. 一千一百十一 Yīqiān yībǎi shíyī: số 1111

22. 一万 Yí wàn: mười nghìn

23. 十万 Shí wàn: một trăm nghìn

24. 一百万(一兆)Yībǎi wàn (yī zhào): một triệu

25. 一千万 Yīqiān wàn: mười triệu

26. 一亿Yī yì: một trăm triệu

27. 十亿Shí yì: một tỷ

TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.