Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ THỨC UỐNG (PHẦN 2)
TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ THỨC UỐNG (PHẦN 2)

1              Thức uống           Yǐnliào  
2              bia          Píjiǔ       啤酒
3              bia nhẹ Dàn píjiǔ              淡啤酒
4              bia chai Píngzhuāng píjiǔ               瓶装啤酒
5              bia đắng               Kǔ píjiǔ 苦啤酒
6              bia đen Hēi píjiǔ                黑啤酒
7              bia gạo  Dàmǐ píjiǔ            大米啤酒
8              bia gừng               Jiāng píjiǔ            姜啤酒
9              bia lager               Zhù chén píjiǔ    贮陈啤酒
10           bia lon   Tīng zhuāng píjiǔ              听装啤酒
11           bia mạch nha     Màiyá píjiǔ          麦芽啤酒
12           cà phê   Kāfēi      咖啡
13           cà phê đen          Chún kāfēi          咖啡
14           cà phê hòa tan  Sùróng kāfēi       速溶咖啡
15           cà phê sữa          Niúnǎi kāfēi        牛奶咖啡
16           cocktail Jīwěijiǔ 尾酒
17           đồ uống liền       Fāngbiàn yǐnliào                方便
18           đồ uống nhẹ (không cồn)             Ruǎn xìng yǐnliào             
19           nước 7-up           Qīxǐ        七喜
20           nước cam            Júzi zhī  桔子汁
21           nước cam có ga Jú zǐ qìshuǐ           桔子汽水
22           nước chanh        Níngméng shuǐ  檬水
23           nước chanh        Lái mǔ zhī            莱姆汁
24           nước chanh có ga             Níngméng qìshuǐ              檬汽水
25           nước dừa            Yēzi zhī 椰子汁
26           nước gừng khô Gān jiāng shuǐ    干姜水
27           nước hoa quả có ga         Guǒzhī qìshuǐ     果汁汽水
28           nước khoáng     Kuàngquán shuǐ                泉水
29           nước ngọt           Qìshuǐ   汽水
30           nước soda           Sūdǎ shuǐ             打水
31           nước uống vị sôcôla        Qiǎokèlì yǐnliào  巧克力
32           nước uống chiết xuất từ lúa mạch            Mài rǔ jīng yǐnliào             麦乳精
33           rượu      Jiǔ           酒
34           rượu aspin          Kǔ ài jiǔ                苦艾酒
35           rượu Brandy      Báilándì                白
36           rượu cam            Júzi jiǔ   桔子酒
37           rượu chai             Píngzhuāng jiǔ   瓶装酒
38           rượu gạo             Mǐjiǔ      米酒
39           rượu gin               Dù sōngzǐ jiǔ       杜松子酒
40           qìjiǔ             rượu gin có ga              Dù sōngzǐ qìjiǔ   杜松子汽酒
41           rượu gừng          Jiāng jiǔ                姜酒
42           rượu hoa quả    Guǒ wèijiǔ          果味酒
43           rượu khai vị        Kāiwèi jiǔ             开胃酒
44           rượu mạch nha Màiyá jiǔ              麦芽酒
45           rượu mạnh         Lièxìng jiǔ            烈性酒
46           rượu Mao Đài    Máotái jiǔ            茅台酒
47           rượu Martini      Mǎ tí ní jiǔ           提尼酒
48           rượu ngọt Brandy            Báilándì tián jiǔ  白地甜酒
49           rượu nho (rượu vang)   Pútáojiǔ               葡萄酒
50           rượu nho đỏ Pháp           Fàguó hóng pútáojiǔ      法国葡萄酒
51           rượu nho ngọt  Tián pútáojiǔ      甜葡萄酒
52           rượu nho trắng Bái pútáojiǔ        白葡萄酒
53           rượu nho vùng Chablis (rượu vang trắng nguyên chất)   Xiàbù lìjiǔ             夏布利酒
54           rượu Punch ( rượu mạnh pha nước nóng, đường, sữa, chanh)    Pān qù jiǔ            潘趣酒
55           rượu sâm panh Xiāngbīnjiǔ          香
56           rượu Sherry (1 loại rượu nho Tây Ban Nha)          Xuě lìjiǔ                雪利酒
57           rượu táo              Píngguǒ jiǔ          苹果酒
58           rượu Thiệu Hưng             Shàoxīngjiǔ         绍兴
59           rượu Trúc Diệp Thanh    Zhúyèqīng jiǔ     竹叶青酒
60           rượu vang đỏ     Hóng pútáojiǔ   葡萄酒
61           rượu vang Hoa Điêu        Huādiāo jiǔ         花雕酒
62           rượu vang trắng               Bái pútáojiǔ        白葡萄酒
63           rượu Vecmut     Wèiměi sī jiǔ      味美思酒
64           rượu Vodka        Fútèjiā jiǔ            伏特加酒
65           rượu Vodka Martini        Fútèjiā mǎ tí ní jiǔ            伏特加提尼酒
66           rượu Whisky ngọt            Wēishìjì jiǔ          威士忌酒
67           soda kem            Bīngqílín sūdǎ shuǐ           冰淇淋打水
68           sữa bò  Niúnǎi   牛奶
69           trà          Chá        茶
70           trà chanh             Níngméng chá   檬茶
71           trà coca                Kěkě chá              可可茶
72           trà đá    Bīng chá               冰茶
73           trà đen Hóngchá             
74           trà hoa  Huāchá 花茶
75           trà hoa cúc          Júhuā chá            菊花茶
76           trà sữa  Nǎichá  奶茶
77           trà trái cây Đại Hanh        Dàhēng guǒ chá                大亨果茶CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.