Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ LĨNH VỰC HẢI QUAN


1              Chứng nhận, chứng thực              兹证                zī zhèngmíng
2              Đăng ký hải quan              海关登id            hǎiguān dēng id
3              Đăng ký thị thực               登记签证           dēngjì qiānzhèng
4              Gia hạn visa        签证延期           qiānzhèng yánqí
5              Giấy chứng nhận hải quan            海关     hǎiguān zhèngmíng shū
6              Giấy chứng nhận sức khỏe           健康证书           jiànkāng zhèngshū
7              Giấy chứng nhận thông quan      海关放行           hǎiguān fàngxíng
8              Giấy phép hải quan, giấy chứng nhận thông quan             海关           hǎiguān jiéguān
9              Giấy thông hành               免验证书           miǎnyàn zhèngshū
10           Giấy thông hành hải quan            海关通行     hǎiguān tōngxíngzhèng
11           Giấy xét nghiệm bệnh giang mai và aids 艾滋病, 梅毒检测报        àizībìng, méidú jiǎncè bàogào dān
12           Hộ chiếu                   hùzhào
13           Hộ chiếu côngg chức       官员护           guānyuán hùzhào
14           Hộ chiếu công vụ              公事           gōngshì hùzhào
15           Hộ chiếu ngoại giao         外交           wàijiāo hùzhào
16           Hoàn thành tiêm chủng sơ bộ    初种完成           chū zhòng wánchéng
17           Kết quả                     jiéguǒ
18           Khai báo hải quan            海关           hǎiguān bàoguān
19           Kiểm tra hải quan             海关检查, 海关   hǎiguān jiǎnchá, hǎiguān yànguān
20           Ngày lấy máu     采血日期           cǎixiě rìqí
21           Người kiểm nghiệm        检验                jiǎnyàn rén
22           Nhân viên hải quan         海关人           hǎiguān rényuán
23           Phương pháp xét nghiệm            检验方法           jiǎnyàn fāngfǎ
24           Quản lý xuất nhập cảnh 出入境管理     chū rùjìng guǎnlǐ
25           Qui định thuế hải quan  海关税           hǎiguānshuìzé
26           Quốc tịch             国     guójì
27           Thị thực du khách (visitor visa) thời gian có hiệu lực của giấy xác nhận      访问签证           fǎngwèn qiānzhèng
28           Thời gian có hiệu lực của giấy xác nhận   证书有效期     zhèngshū yǒuxiàoqí
29           Thủ tục nhập cảnh           入境手           rùjìng shǒuxù
30           Tiêm chủng nhắc lại         复种     fùzhǒng
31           Tiêu bản kiểm nghiệm   检验标           jiǎnyàn biāoběn
32           Tờ khai (báo) ngoại tệ    外     wàibì zhōng bàobiǎo
33           Tờ khai hải quan               海关申     hǎiguān shēnbào biǎo
34           Tờ khai hành lý  行李申     xínglǐ shēnbào biǎo
35           Tờ khai vật dụng mang theo của người nhập cảnh             入境旅客物品申                rùjìng lǚkè wùpǐn shēnbào biǎo
36           Tổng cục hải quan            海关           hǎiguān zǒng shǔ

37           Trạm kiểm tra biên phòng            检查     biānfáng jiǎnchá zhàn
38           Visa (thị thực) nhập cảnh              入境签证           rùjìng qiānzhèng
39           Visa quá cảnh    国境签证           guójìng qiānzhèng
40           Visa tái nhập cảnh            再入境签证     zài rùjìng qiānzhèng
41           Visa xuất cảnh   出境签证           chūjìng qiānzhèng
42           Biểu thuế            税目     shuìmù
43           Châu báu             珠宝     zhūbǎo
44           Chính sách thuế                税收政策           shuìshōu zhèngcè
45           Cơ quan thuế vụ              税机关           shuìwù jīguān
46           Cục thuế              税                shuìwù jú
47           Cục thuế quan và thuế hàng tiêu dùng   关税与消税局           guānshuì yǔ xiāofèishuì jú
48           Cửa hàng miễn thuế       免税商店           miǎnshuì shāngdiàn
49           Di vật văn hóa, văn vật   文物     wénwù
50           Đánh thuế hai lần, đánh thuế trùng         収重           shōu chóng kè shuì
51           Đồ cổ     古董, 古玩        gǔdǒng, gǔwàn
52           Đường cao tốc thu lệ phí               收税路                shōu shuì lù
53           Giảm thuế           减税     jiǎn shuì
54           Giảm thuế cá nhân          个人减税           gèrén jiǎn shuì
55           Giảm thuế đặc biệt          特殊减税           tèshū jiǎn shuì
56           Giảm thuế nói chung      一般减税           yībān jiǎn shuì
57           Hàng cấm            禁物品           wéijìn wùpǐn
58           Hàng hóa chịu thuế         上税物品     yīng shàng shuìwùpǐn
59           Hàng lưu kho nợ thuế, hàng hoãn thuế  保税物品     bǎoshuì huò wùpǐn
60           Hàng miễn thuế                免税物品           miǎnshuì wùpǐn
61           Kẽ hở thuế         税收漏洞           shuìshōu lòudòng
62           Kho lưu hải quan              保税仓库           bǎoshuì cāngkù

63           Khoản thuế, sổ thuế       税款     shuì kuǎn
64           Kim cương               zuànshí
65           Lệ phí bảo dưỡng đường              养路                yǎnglù fèi
66           Lệ phí thông hành (qua lại)          通行                tōngxíng fèi
67           Luật thuế             税法     shuìfǎ
68           Miễn thuế           免税     miǎnshuì
69           Mức thuế            税     shuì'é
70           Người nộp thuế                税人                nàshuì rén
71           Người trốn thuc                逃税人                táoshuì rén
72           Nhân viên kiểm tra          检查           jiǎnchá rényuán
73           Nhân viên thuế vụ           税务员                shuì wù yuán
74           Nhân viên tính thuế        估税                gū shuì yuán
75           Phân chia thu nhập năm               入分享           suìrù fēnxiǎng
76           Qui định thuế    税     shuìzé
77           Sưu cao thuế nặng          苛捐           kējuānzáshuì
78           Tem thuế            印花税票           yìnhuāshuì piào
79           Thanh chắn đường thu thuế       收税卡                shōu shuì kǎ
80           Thu nhập sau (khi đóng) thuế     税后所得           shuì hòu suǒdé
81           Thu thuế thuốc lá             征收烟税           zhēngshōu yān shuì
82           Thuế      税, 税收              shuì, shuìshōu

83           Thuế bang           州税     zhōu shuì
84           Thuế chu chuyến (quay vòng)    周                zhōuzhuǎn shuì
85           Thuế đặc biệt     特种税                tèzhǒng shuì
86           Thuế di sản         遗产                yíchǎn shuì
87           Thuế doanh lợi (tiúìì lài) 盈利税                yínglì shuì
88           Thuế doanh nghiệp         营业                yíngyèshuì
89           Thuế giao dịch   交易税                jiāoyì shuì
90           Thuế giáo dục    教育税                jiàoyù shuì
91           Thuế hàng hóa  商品税                shāngpǐn shuì
92           Thuế hàng hóa trong nước          国内物品税     guónèi wùpǐn shuì
93           Thuế hàng xa xỉ 奢侈品税           shēchǐ pǐn shuì
94           Thuế hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí   娱乐                yúlè shuì
95           Thuế liên bang  邦税                liánbāng shuì
96           Thuế lũy thoái (tính thuế lùi lại liên tục)  累退税                lěi tuìshuì
97           Thuế lũy tiến      累                lěijìn shuì
98           Thuế môn bài    牌照税                páizhào shuì
99           Thuế nhập khẩu               口税                jìnkǒu shuì
100         Thuế quan nhiều mức    多重税                duōchóng shuì
101         Thuế quan tài chính        政关税           cáizhèng guān shuì
102         Thuế rượu          酒税     jiǔshuì
103         Thuế suất            税率     shuìlǜ
104         Thuế suất hỗn hợp          复合税                fùhé shuì
105         Thuế tài sản        财产                cáichǎn shuì
106         Thuế tem, thuế tem trước bạ     印花税                yìnhuāshuì
107         Thuế thu nhập  收入税                shōurù shuì
108         Thuế thu nhập hàng năm             入税                suìrù shuì
109         Thuế thuốc lá     烟税     yān shuì
110         Thuế tiêu dùng 消                xiāofèishuì
111         Thuế vào cảng   入港税                rùgǎng shuì
112         Thuế xuất khẩu 没收     mòshōu
113         Tịch thu                估税     gū shuì
114         Tính thuế (ấn định thuế) tờ khai thuế thu nhập  所得税申                suǒdéshuì shēnbào biǎo
115         Tranh chữ            字画     zìhuà

116         Vật dụng cá nhân             自用物品           zìyòng wùpǐn

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.