Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHUYÊN NGÀNH VỀ CÔNG NGHỆ

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHUYÊN NGÀNH VỀ CÔNG NGHỆ


安装Cài đặt (setup, install)
比特Bit
notebook
Hình nền (wall paper)
表格Bảng
博客Blog
Bản vá
操作系Hệ điều hành
程序Chương trình
程序Lập trình viên
冲突Xung đột
理器Bộ vi xử lí (CPU)
磁道Track
Đĩa từ
Lưu (save)
打印In

单击Kích đơn (single click)
Export
Import
Đăng nhập
地址Địa chỉ (adress)
地址簿adress book
电脑Máy vi tính
电视TV box
Hòm thư điện tử
制解Modem
对话Hộp thoại (dialog box)
Server
复制Copy

格式化Format
更新Cập nhật (update)
工具Công cụ (tool)
Đĩa CD
光学鼠Chuột quang
广告Malware
Internet
回收站Thùng rác
激活Kích hoạt
寄生虫Spam
间谍软Phần mềm gián điệp
兼容Tích hợp, tương thích
剪切cut
鍵盤Bàn phím(keyboard)
接口Cổng, khe cắm
开源碼Mã nguồn mở
拷貝(抄錄)Copy
控制面板control panel
快捷Short cut
寬帶Băng thông rộng
垃圾文件File rác
藍牙Bluetooth
離線Offline, ngoại tuyến
連接Liên kết (link)
連接Connect
聊天Chat

聊天室chatroom
内存RAM
配置Cấu hình
平台Platform
屏幕Màn hình (monitor)
屏幕保screen save
破解Bẻ khóa (crack)
驅動器ổ đĩa
軟件Phần mềm
3D
Xóa(delete)
闪盘,优盘 ổ USB
上傳upload
上載upload
設置setup
攝象頭(網路攝影機)Webcam
Nâng cấp
聲卡Cạc âm thanh (sound card)
亿gigabyte (xem GB)
适配器Thiết bị ghép (adapter)
手提電腦Máy tính xách tay (laptop)
輸入法Bộ gõ (IME)
鼠標con chuột (mouse)
数据Dữ liệu (data)
双核理器chip 2 nhân
Kích đôi (double click)
搜索Tìm kiếm (search)
搜索引擎Công cụ tìm kiếm
碎片整理Deflagment
图标Biểu tượng (item)
Hình ảnh

退出Thoát, đăng xuất
外存Bộ nhớ ngoài
Mạng
網路()教育Giáo dục qua mạng
網路()游戲Trò chơi trực tuyến
網頁trang web (web page)
網友Thành viên mạng
網站Website
文本文件Văn bản Word
文件Tệp tin (file)
文件夾Thư mục (folder)
Hệ thống (system)
下載download
顯示卡Cạc màn hình (VGAcard)
顯示器Màn hình
芯片Chip
演示文稿Tệp trình diễn PowerPoint
液晶屏幕Màn hình tinh thể lỏng
因特網(網路)Internet
硬件Phần cứng
硬盤ổ đĩa cứng
優化Tối ưu hóa
源碼Mã nguồn
在線Trực tuyến
黏貼Dán (paste)
賬號Số tài khoản (account)

兆Mega
重启Khởi động lại
主板Bo mạch chủ (mainboard)
主机Server
主機板Bo mạch chủ
主題Chủ đề (theme)
主頁trang chủ (home page)
屬性Thuộc tính (properties)
注冊Đăng kí (login, register)
Chuyển đổi (switch)
装碟Đĩa cài
桌面Desktop
字節Byte
字體font chữ
自定義Custom

end user

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.