Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ HOA TƯƠI

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ HOA TƯƠI

1              Hoa tươi              Xiānhuā               
2              bao phấn             Huāyào 花
3              bầu nhụy             Zǐ fáng   子房
4              bình hoa              Huāpíng               花瓶
5              bó hoa  Huāshù 花束
6              bụi hoa Huācóng              花
7              cánh hoa              Huābàn                花瓣
8              cành hoa              Huāzhī  花枝
9              cắm hoa               Chāhuā 插花
10           cây hoa chuối     Měirénjiāo          美人蕉
11           cây đậu hoa        Xiāng wāndòu   香豌豆
12           cây hoa hiên       Xuān huā             萱花
13           chậu hoa              Huā pén               花盆
14           chỉ nhị   Huāsī     花
15           chuỗi hoa            Huā chuàn           花串
16           cỏ linh lăng          Mùxu    苜蓿
17           cỏ long đởm       Lóng dǎn             
18           cúc bách nhật    Qiān rì hóng        千日
19           cuống hoa           Huā bǐng, huāgěng          花柄、花梗
20           đài hoa Huā'è    花萼
21           đế hoa  Huātuō 花托
22           đinh hương        Dīngxiāng            丁香
23           giỏ hoa, lẵng hoa              Huālán  花
24           hoa anh đào       Yīnghuā               
25           hoa anh thảo, tiên khách lai         Xiān kè lái, tùzǐ huā          仙客来、兔子花
26           hoa anh túc        Yīngsù huā          粟花
27           hoa anh túc ngô                Yú měirén           虞美人
28           hoa bách hợp    Shān dānhuā      山丹花
29           hoa bách hợp, hoa lily    Bǎihé     百合
30           hoa báo vũ, thu thủy tiên             Qiū shuǐxiān       秋水仙
31           hoa báo xuân     Bào chūnhuā      春花
32           hoa bìm bịp        Qiān niú huā, lǎbāhuā    牛花、喇叭花
33           hoa bồ công anh               Púgōngyīng        蒲公英
34           hoa bướm, hoa păng-xê               Sān sè jǐn             三色
35           hoa cẩm chướng              Shízhú huā          石竹花
36           hoa cẩm chướng thơm  Kāngnǎixīn          康乃馨
37           hoa cỏ   Huāhuì  花卉
38           hoa cúc Júhuā    菊花
39           hoa cúc dại, cúc nút áo   Chújú   
40           hoa đồng tiền    Fēizhōu jú           非洲菊
41           hoa cúc viền       Guā yèjú              瓜叶菊
42           hoa cúc sao         Zǐwǎn    紫菀
43           hoa cúc vạn thọ                Wànshòu jú        万寿菊
44           hoa dạ lai hương, hoa thiên lý    Yèlái xiāng           夜来香
45           hoa đào                Táohuā 桃花
46           hoa diên vĩ          Yuānwěi huā      尾花
47           hoa đỗ quyên    Dùjuān huā         杜
48           hoa dừa cạn, hoa trường xuân   Sì shí chūn, zhǎngchūn huā          四春、春花
49           hoa giấy               Jiǔchóng gé        九重葛
50           hoa tuyết            Xuěhuā lián        雪花
51           hoa hải đường   Hǎitáng 海棠
52           hoa hồng             Yuèjì, méiguī      月季、玫瑰
53           hoa hồng môn   Huāzhú, huǒ hè huā       花、火
54           hoa huệ               Wǎn xiāng yù     晚香玉
55           hoa hướng dương           Xiàngrìkuí            向日葵
56           hoa kim ngân     Jīnyínhuā             金
57           hoa lan Lánhuā
58           hoa lan Dendrobium       Shíhú huā            石斛花
59           hoa lan hồ điệp Húdié lán             蝴蝶
60           hoa lan nhật quang         Rìguāng lán         日光
61           hoa lay ơn           Jiàn lán 剑兰
62           hoa linh lan         Líng lán 铃兰
63           hoa loa kèn, hoa huệ tây              Shèxiāng bǎihé 麝香百合
64           hoa lưu ly, hoa forget me not     Wù wàngwǒ       勿忘我
65           hoa mắc cỡ, hoa trinh nữ              Hánxiū cǎo          含羞草
66           hoa mai                Méihuā                梅花
67           hoa mãn đình hồng         Shǔkuí  蜀葵
68           hoa mào gà         Jīguān huā           冠花
69           hoa mẫu đơn     Mǔdān 牡丹
70           hoa mười giờ     Dà huā mǎ chǐ xiàn           大花马齿苋
71           hoa ngâu             Mǐlán, zhū lán    米、珠
72           hoa nghệ tây      Fān hóng huā, zànghónghuā       番花、藏
73           hoa ngọc lan       Bái lánhuā           白
74           hoa nhài               Mòlì       茉莉
75           hoa phấn, bông phấn     Zǐ mòlì, yānzhī huā           紫茉莉、胭脂花
76           hoa phù dung    Mùfúróng           木芙蓉
77           hoa phượng tiên, hoa móng tay                Fèng xiān huā    仙花
78           hoa quế               Guìhuā 桂花
79           hoa quỳnh          Tánhuā
80           hoa sao baby     Mǎn tiān xīng     天星
81           hoa sao nhái       Bōsī jú   波斯菊
82           hoa sen                Héhuā, liánhuā  荷花、
83           hoa sơn trà         Shāncháhuā       山茶花
84           hoa sứ đại, sứ trắng        Jīdàn huā             蛋花
85           hoa sứ sa mạc, sứ Thái   Shāmò méiguī   沙漠玫瑰
86           hoa súng              Shuìlián, zǐwǔ liàn             睡、子午
87           hoa thạch lựu    Shíliú huā             石榴花
88           hoa thạch thảo  Yǎměi zǐwǎn       雅美紫菀
89           hoa thiên điểu   Hè wàng lán      
90           hoa thu hải đường           Qiūhǎitáng          秋海棠
91           hoa thược dược               Dàlìhuā 大
92           hoa thược dược Trung Quốc       Sháoyào               芍
93           hoa thủy tiên     Shuǐxiān huā      水仙花
94           hoa ti-gôn           Shānhú téng      珊瑚藤
95           hoa tím philip     Zǐhuā dì dīng       紫花地丁
96           hoa tóc tiên        Niǎo luó               茑萝
97           hoa trà  Cháhuā 茶花
98           hoa trạng nguyên            Yīpǐnhóng            一品
99           hoa tử la lan       Zǐluólán                紫罗兰
100         hoa tự thụ phấn               Zì huā chuánfěn                自花
101         hoa tử vi              Zǐwēi     紫薇
102         hoa tulip, uất kim hương              Yùjīnxiāng           郁金香
103         hoa tường vi, hoa tầm xuân        Qiángwēi, yě qiángwēi  薇、野
104         hoa vân anh, hoa lồng đèn           Dàoguà jīn zhōng, dēnglóng huā               倒挂金、灯
105         hoa vân hương Yúnxiāng              芸香
106         hoa violet, hoa tím          Jǐn cài   
107         hoa xô đỏ, hoa xác pháo               Yī chuàn hóng    一串
108         hoa xương rồng                Xiānrénzhǎng    仙人掌
109         hương hoa          Huāxiāng             花香
110         lá đài (hoa)          Èpiàn     萼片
111         lan dạ hương     Fēng xìnzi            信子
112         luống hoa            Huātán 花
113         mai vàng              Làméi    腊梅
114         mao lương hoa vàng       Máo làng             毛莨
115         mật hoa               Huāmì   花蜜
116         nghề trồng hoa Huāyì     花
117         nhà kính trồng hoa          Huāfáng               花房
118         nhị đực Xióngruǐ               雄蕊
119         nhị hoa, nhụy hoa            Huāruǐ   花蕊
120         nhụy cái               Cīruǐ       雌蕊
121         nụ hoa  Huālěi   花蕾
122         ống phấn             Huāfěn guǎn      花粉管
123         phấn hoa             Huāfěn 花粉
124         phong lữ thảo    Tiānzhúkuí          天竺葵
125         thợ trồng hoa    Huā jiàng             花匠
126         thời kỳ nở hoa   Huāqí    花期
127         thụ phấn nhờ côn trùng                Chóng méi          虫媒
128         thụ phấn nhờ gió             Fēng méi            
129         thụ phấn từ hoa khác     Yì huā chuánfěn                异花
130         tràng hoa             Huāguān              花冠
131         trúc đào               Jià zhú táo           竹桃
132         trục hoa               Huā zhóu             花
133         tử đinh hương   Zǐ dīngxiāng        紫丁香
134         tử vân anh          Zǐ yún yīng           紫云英
135         vật trung gian truyền phấn          Chuán fèn méijiè             份媒介
136         vòi nhụy               Huāzhù 花柱
137         vòng hoa, tràng hoa, vành hoa   Huāhuán, huāquān         花、花圈
138         vụ trồng hoa      Huā hòu               花候

139         vườn hoa            Huāpǔ   花圃

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.