Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CÔNG AN
TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CÔNG AN

1              Bộ công an          公安部                Gōng'ān bù
2              Bộ trưởng công an           公安部           Gōng'ān bùzhǎng
3              Ty công an tỉnh  省公安           Shěng gōng'ān tīng
4              Giám đốc công an tỉnh   厅长     Tīng zhǎng
5              Phó giám đốc công an tỉnh           副厅长                Fù tīng zhǎng
6              Công an thành phố          市公安局           Shì gōng'ān jú
7              Giám đốc, cục trưởng     局                                     Júzhǎng
8              Phó giám đốc, phó cục trưởng    副局                Fù júzhǎng
9              Công an huyện  公安局           Xiàn gōng'ān jú
10           Công an phường              公安分局           Gōng'ān fèn jú
11           Lực lượng cảnh sát          警方     Jǐngfāng
12           Sĩ quan cảnh sát                警官     Jǐngguān
13           Cảnh sát               警察     Jǐngchá
14           Bộ đội cảnh sát  警察部           Jǐngchá bùduì
15           Bộ đội trị an        治安部           Zhì'ān bùduì
16           Tổ chức cảnh sát quốc tế              国刑警组织                Guójì xíngjǐng zǔzhī
17           Dân cảnh             民警     Mínjǐng
18           Tuần cảnh           巡警     Xúnjǐng
19           Cảnh sát đặc biệ               特警     Tèjǐng
20           Đồn cảnh sát      警署                                     Jǐng shǔ
21           Cục trưởng cảnh sát        警察局           Jǐngchá júzhǎng
22           Đồn        派出所                Pàichūsuǒ
23           Đồn trưởng        派出所所     Pàichūsuǒ suǒ cháng
24           Cục phòng cháy chữa cháy           消防署                Xiāofángshǔ
25           Phòng tạm giam               拘留室                                Jūliú shì
26           Trạm tạm giam  拘留所                Jūliú suǒ
27           Trạm thu nhận  收容所                Shōuróng suǒ
28           Phòng trao trả   遣返站                                Qiǎnfǎn zhàn
29           Phòng hành chính            行政科                Xíngzhèng kē
30           Phòng trinh sát hình sự 刑事察科     Xíngshì zhēnchá kē
31           Phòng cảnh vụ  警                Jǐng wù kē
32           Phòng trị an        治安科                Zhì'ān kē
33           Phòng quản lý giao thông             交通管理科     Jiāotōng guǎnlǐ kē
34           Phòng cấp phát hộ chiếu              签发     Hùzhào qiānfā kē
35           Phòng đối ngoại                外事科                Wàishì kē
36           Phòng bảo vệ chính trị   政保科                Zhèng bǎokē
37           Đại đội cảnh sát 警察大           Jǐngchá dàduì
38           Đội hình sự刑    警     Jǐng duì
39           Cảnh sát bảo vệ                     Mén jǐng
40           Cảnh sát võ trang             武装警察           Wǔzhuāng jǐngchá
41           Cảnh sát biên phòng       防警察           Biānfáng jǐngchá
42           Cảnh sát kinh tế                经济警察           Jīngjì jǐngchá
43           Cảnh sát đường sắt         路警察           Tiělù jǐngchá
44           Cảnh sát chống bạo loạn               防暴警察           Fángbào jǐngchá
45           Cảnh sát mật      便衣警察                           Biànyī jǐngchá
46           Hộ tịch viên   籍警察                Jí jǐngchá
47           Cảnh sát giao thông        交通警察           Jiāotōng jǐngchá
48           Cảnh sát viên                     Zhēnchá yuán
49           Sĩ quan quân cảnh           警察巡官           Jǐngchá xún guān
50           Sĩ quan cảnh sát                警     Jǐng zhǎng
51           Xe quân cảnh     警     Jǐngchē
52           Xe quân cảnh tuần tra    巡                                           Xúnluó jǐngchē
53           Chó nghiệp vụ   警犬     Jǐngquǎn
54           Quyền lực cảnh sát          警察           Jǐngchá quánlì
55           Ngành cảnh sát 警察部           Jǐngchá bùmén
56           Tổ cảnh sát chống báo loạn          防暴警察小                Fángbào jǐngchá xiǎoduì
57           Xe mô tô cảnh sát            警用摩托     Jǐng yòng mótuō chē
58           Trực thăng cảnh sát         警用直升机     Jǐng yòng zhíshēngjī
59           Chướng ngại vật               路障     Lùzhàng
60           Máy đo độ cồn  醉器                Cè zuì qì
61           Máy kiểm tra nói dối       测谎                Cè huǎng qì
62           In dấu vân tay    指                Zhǐwén yìn
63           Phù hiệu cảnh sát            警徽     Jǐng huī
64           Đồng phục cảnh sát         警察制服           Jǐngchá zhìfú
65           Phù hiệu trên mũ             帽章     Màozhāng
66           Phủ hiệu trên cổ áo              Lǐngzhāng
67           Phù hiệu trên vai              肩章     Jiānzhāng
68           Súng lục               手     Shǒuqiāng
69           Bao súng lục       手皮套                                           Shǒuqiāng pí tào
70           Dùi cui   警棍     Jǐnggùn
71           Dùi cui điện         警棍                Diàn jǐnggùn
72           Còi cảnh sát        警笛     Jǐngdí
73           Lá chắn chống bạo loạn 防暴盾牌           Fángbào dùnpái
74           Bình xịt hơi cay  催泪瓦斯           Cuīlèi wǎsī
75           Đạn cay                催泪                Cuīlèidàn
76           Lựu đạn cay        催泪手榴     Cuīlèi shǒuliúdàn
77           Máy bộ đàm       步                Bù huàjī
78           Đăng ký hộ khẩu               籍登           Hùjí dēngjì
79           Chứng minh thư               身份                Shēnfèn zhèng
80           Giấy khai tử        死亡     Sǐwáng zhèngmíng shū
81           Bắt cóc       Bǎngjià
82           Tang vật                    Zāngwù
83           Tàng trữ tang vật              窝赃     Wōzāng
84           Phi tang                销赃     Xiāozāng
85           Thư khủng bố    恐吓信                Kǒnghè xìn
86           Thư nặc danh     匿名信                Nìmíngxìn
87           Thư vu cáo          匿名信                Nìmíngxìn
88           Thư tố giác          检举                Jiǎnjǔ xìn
89           Đánh bạc                  Dǔbó
90           Đi ăn xin               行乞     Xíngqǐ
91           Cưỡng dâm                                                              Qiángjiān
92           Mưu sát               谋杀     Móushā
93           Ám sát  暗     Ànshā
94           Lưu manh            流氓     Liúmáng
95           Băng nhóm lưu manh     流氓           Liúmáng tuánhuǒ
96           Cao bồi 阿     Āfēi
97           Tên móc túi        扒手     Páshǒu
98           Tên trộm             小     Xiǎotōu
99           Tên trộm chuyên nghiệp              惯偷                                                     Guàntōu
100         Kẻ gây rối            聚众事者     Jùzhòng nàoshì zhě
101         Tên lừa lọc          拐                Guǎipiàn zhě
102         Kẻ cố ý gây hỏa hoạn      火者                Zònghuǒ zhě
103         Kẻ buôn lậu        走私者                Zǒusī zhě
104         Gái điếm              妓女     Jìnǚ
105         Gái mát-xa          按摩女郎           Ànmó nǚláng
106         Gái hát phòng trà             歌妓     Gē jì
107         Ma cô (kẻ dắt gái)            拉皮条者           Lā pítiáo zhě
108         Gái gọi  召女郎           Yìng zhāo nǚláng
109         Băng nhóm mại dâm                  Màiyín tuánhuǒ
110         Khách làng chơi 嫖客     Piáokè
111         Chơi ma túy        吸毒     Xīdú
112         Kẻ nghiện ma túy             吸毒者                Xīdú zhě
113         Mua bán ma túy               毒品买卖           Dúpǐn mǎimài
114         Lừa gạt 敲     Qiāozhà
115         Kẻ buôn ma túy                毒品           Dúpǐn fànzi
116         Thổ phỉ 土匪                                                     Tǔfěi
117         Cướp                                                           Qiángdào
118         Tướng cướp                  Qiángdào tóuzi
119         Kẻ xấu  歹徒                                                     Dǎitú
120         Tên lừa đảo             Piànzi
121         Kẻ làm dấu giả   私刻公章者     Sī kē gōngzhāng zhě
122         Giám định nét chữ           笔迹           Bǐjī jiàndìng
123         Cảnh cáo, nhắc nhở        警告     Jǐnggào
124         Biển báo giao thông        交通           Jiāotōng biāozhì
125         Đèn xanh đèn đỏ             红绿                Hónglǜdēng
126         Chỉ huy (quản lý) giao thông        交通管制           Jiāotōng guǎnzhì
127         Luật giao thông 交通规则                                           Jiāotōng guīzé
128         Giao thông một chiều    向交通           Dān xiàng jiāotōng
129         Giao thông hai chiều       双向交通           Shuāngxiàng jiāotōng
130         Ùn tắc giao thông             交通阻塞           Jiāotōng zǔsè
131         Tai nạn giao thông           交通事故           Jiāotōng shìgù
132         Tai nạn xe cộ      车祸     Chēhuò
133         Phạm lụât giao thông     反交通规则                Wéifǎn jiāotōng guīzé
134         Điều lệ quản lý trị an       治安管理条例                Zhì'ān guǎnlǐ tiáolì
135         Sưu tra 搜     Sōuchá
136         Khẩu cung           口供     Kǒugòng
137         Thu nhận             收容     Shōuróng
138         Thả về   遣返     Qiǎnfǎn
139         Bắt giữ  逮捕     Dàibǔ
140         Bắt giữ tại chỗ    当逮捕           Dāngchǎng dàibǔ
141         Tạm giữ                拘留     Jūliú
142         Tạm giữ vì lý do hình sự 刑事拘留           Xíngshì jūliú
143         Tạm giữ vì lý do trị an      治安拘留           Zhì'ān jūliú
144         Truy nã 通     Tōngjī
145         Kẻ bị truy nã       被通           Bèi tōngjī zhě
146         Thông báo truy nã           通布告           Tōngjī bùgào
147         Người tố cáo      告密者                Gàomì zhě
148         Người tố giác     检举                Jiǎnjǔ rén
149         Người khai báo thành khẩn         坦白者                Tǎnbái zhě
150         Tội phạm             罪犯     Zuìfàn
151         Tù chạy trốn       逃犯     Táofàn
152         Kẻ chạy trốn       逃亡者                Táowáng zhě
153         Phần tử xấu        坏分子                Huài fèn zi
154         Phần tử phản cách mạng              反革命分 子    Fǎngémìng fèn zi
155         Đặc vụ   特分子           Tèwù fēnzǐ
156         Gián điệp             间谍     Jiàndié
157         Kẻ phản quốc    叛国者                Pànguó zhě
158         Phần tử phản loạn           叛乱分子           Pànluàn fèn zi
159         Không tặc            空中劫机者     Kōngzhōng jiéjī zhě
160         Nơi trả của rơi   失物招领处     Shīwù zhāolǐng chù
161         Nhóm trị an        治安小           Zhì'ān xiǎozǔ

162         Ban an ninh        治保委                                     Zhì bǎo wěiyuánhuì

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.