Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CÔN TRÙNGTỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CÔN TRÙNG

1              ruồi        Cāngyíng              苍蝇
2              ve sầu   Chán, zhīliǎo       蝉, 知了
3              bướm   Húdié    蝴蝶
4              tò vò      Huángfēng          黄蜂
5              tò vò      Húfēng 胡蜂
6              ong bắp cày        Mǎ fēng              
7              kiến       Mǎyǐ      蚂蚁
8              ong mật               Mìfēng 蜜蜂
9              bọ rùa   Piáo chóng          瓢虫
10           bọ hung               Qiāng láng           蜣螂
11           chuồn chuồn      Qīngtíng               蜻蜓
12           bọ ngựa               Tángláng              螳螂
13           muỗi      Wénzi   蚊子
14           dế mèn                Xīshuài  蟋蟀
15           châu chấu            Zhàměng             蚱
16           gián        Zhāngláng          
17           nhện     Zhīzhū   蜘蛛
1              bọ cạp   Xiēzi       蝎子
2              bọ cánh cứng     Jiǎchóng               甲虫
3              bọ chét Tiàozǎo 跳蚤
4              bọ hung               Qiāngláng            蜣螂
5              bọ que  Zhújiéchóng       竹
6              bọ rùa   Piáochóng           瓢虫
7              bọ vẽ nước         Chǐchóng             豉虫
8              bọ xít     Chūn    
9              bọ xít vải              Lì chūn  茘
10           bướm   Húdié    蝴蝶
11           bướm Kalima, bướm lá khô         Kūyè jiádié          枯叶
12           bướm phượng  Fèngdié               
13           cà cuống              Guìhuāchán, tiánbiē                       桂花蝉、田
14           cánh cam             Dàqīngtóng jīnguī             大青
15           cào cào, cào cào lúa         Dàohuáng           稻蝗
16           chấu      Huángchóng, zhàměng   châu     蝗虫、蚱
17           chấy       Tóushī  
18           chuồn chuồn      Qīngtíng               蜻蜓
19           cuốn chiếu          Mǎlù      马陆
20           dế mèn                Xīshuài  蟋蟀
21           dế trũi   Lóugū    蝼蛄
22           đỉa          Mǎhuáng, shuǐzhì            蟥、水蛭
23           đom đóm            Yínghuǒchóng   火虫
24           gián        Zhāngláng          
25           gián đất                Tǔbiē     土
26           giun       Qiūyǐn   蚯蚓
27           giun đỏ, trùn quế             Hóngqiūyǐn         蚯蚓
28           các loài trong họ bọ hung nói chung         Jīnguīzi  金
29           kiến       Mǎyǐ      蚂蚁
30           mối        Báiyǐ       白
31           mọt gạo               Mǐxiàng                米象
32           mọt gỗ  Línmáo fěndù    毛粉蠹
33           muỗi      Wénzi   蚊子
34           ngài, bướm đêm              É              蛾
35           nhặng   Lìyíng     丽蝇
36           nhện     Zhīzhū   蜘蛛
37           nhện lông            Bìrìzhū  避日蛛
38           nhện nước          Shuǐzhīzhū          水蜘蛛
39           nhộng   Yǒng      蛹
40           niềng niễng        Lóngshī
41           ốc sên đất, sên trần        Kuòyú   蛞蝓
42           ong        Fēng      蜂
43           ong bầu                Xióngfēng           熊蜂
44           ong mật               Mìfēng 蜜蜂
45           ong vò vẽ            Húfēng 胡蜂
46           rận         Tǐshī       体虱
47           rận nước              Shuǐ zǎo, yú chóng           水蚤、
48           rệp         Chòuchóng, chuáng shī 臭虫、床虱
49           rệp cây, rầy mềm             Yáchóng               蚜虫
50           rết          Wúgōng               蜈蚣
51           ruồi        Cāngyíng              苍蝇
52           ruồi giấm             Guǒyíng               果
53           ruồi trâu               Niúméng             牛虻
54           sâu bướm           Máochóng          毛虫
55           sâu đo   Chǐhuò  尺蠖
56           tằm        Cán        蚕
57           trùng roi xanh    Yǎn chóng           眼虫
58           ve           Chán      蝉
59           xén tóc Tiānniú 天牛CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.