Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CƠ THỂ ( PHẦN 2)TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CƠ THỂ ( PHẦN 2)

1              Bắp chân, bắp chuối        小腿     xiǎo tuǐ
2              Bụng      腹           fù
3              Cánh tay              臂           bèi
4              Chân      足           zú
5              Chỉ tay  指     zhǐ wén
6              Cổ tay   手腕     shǒu wàn
7              Cổ                      xiàng
8              Con ngươi           曈子     tóng zi
9              Da đầu       tóu pí
10           Da           皮肤     pí fū
11           Dái tai    耳垂     ěr chuí
12           Đầu gối 膝           xī
13           Đầu                   tóu
14           Đùi         腿           tuǐ
15           Gót chân              脚跟     jiǎo gēn
16           Gót chân              踵           zhǒng
17           Họng, thanh quản            咽喉     yàn hóu
18           Khớp     关     guān jié
19           Khuỷu tay, cùi chỏ           肘           zhǒu
20           Lỗ mũi   鼻孔     bí kǒng
21           Lỗ tai     耳孔     ěr kǒng
22           Lòng bàn chân   脚底     jiǎodǐ
23           Lòng bàn tay      掌           zhǎng
24           Lông mày             眉毛     méi máo
25           Lông mi                睫毛     jié máo
26           Lưỡi       舌           shé
27           Màng tai              耳膜     ěr mó
28           Mắt        眼           yǎn
29           Mặt                   jiǎn
30           Miệng   口           kǒu
31           Môi        唇           chún
32           Móng chân         脚趾甲                jiǎozhǐ jiǎ
33           Móng tay             指甲     zhǐ jiǎ
34           Mông    臀           tún
35           Mũi        鼻           bí
36           Nách      腋           yè
37           Não                   nǎo
38           Ngón chân cái    大的脚趾           dà de jiǎo zhǐ
39           Ngón chân          指趾     zhǐ zhǐ
40           Ngón chân          脚趾     jiǎo zhǐ
41           Ngón tay cái       大拇指                dàmǔ zhǐ
42           Ngón tay giữa    中指     zhōng zhǐ
43           Ngón tay trỏ       食指     shí zhǐ
44           Ngón tay út        小指     xiǎo zhǐ
45           Ngón tay              手指     shǒu zhǐ
46           Ngực     胸           xiōng
47           Nốt ruồi               痣           zhì
48           Núm đồng tiền  酒     jiǔ wō
49           Răng cửa                   mén yá
50           Răng nanh           犬齿     quǎn chǐ
51           Răng sữa              乳齿     rǔ chǐ
52           Răng      齿           chǐ
53           Ráy tai   耳垢     ěr gòu
54           Sống mũi             鼻梁     bí liáng
55           Tai          耳           ěr
56           Tàn nhang           雀斑     què bān
57           Tay chân              四肢     sì zhī
58           Thái dương         太阳     tài yáng
59           Thính giác            听     tīng jué
60           Vai          肩           jiān
61           Vị giác   味     wèi jué
62           Xương sống, cột sống    脊髓骨                jí suǐ gú
63           Tóc         头发     tóufà
64           Núm vú                乳     rǔtóu
65           Nách      腋     yèwō
66           Rốn        肚     dùqí
67           Cánh tay              胳膊     gēbo
68           Chân      腿           tuǐ
69           Ngực     胸口     xiōngkǒu
70           Bụng      腹 部    fù bù
71           Cổ tay   手腕     shǒu wàn
72           Bắp đùi, bắp vế 大腿     dàtuǐ
73           Đầu gối 膝盖     xīgài
74           Trán       前     qián'é
75           Mũi        鼻子     bízi
76           Cằm       下巴     xiàba
77           Cuống họng        喉     hóulong
78           Cổ           脖子     bózi
79           Dái tai    耳垂     ěrchuí
80           Lỗ tai     耳     ěrduo
81           Má         面     miànjiá
82           Thái dương         太阳穴                tàiyángxué
83           Lông mi                睫毛     jiémáo
84           Tròng đen           虹膜     hóngmó
85           Đồng tử                瞳孔     tóngkǒng
86           Mí mắt  眼皮     yǎnpí
87           Lông mày             眼 眉    yǎn méi
88           Môi        嘴唇     zuǐchún
89           Lưỡi       舌     shétou
90           Lòng bàn tay      手掌     shǒuzhǎng
91           Ngón út                小指     xiǎozhǐ
92           Ngón áp út          无名指                wúmíngzhǐ
93           Ngón giữa           中指     zhōngzhǐ
94           Ngón trỏ              食指     shízhǐ
95           Ngón cái               拇指     mǔzhǐ
96           Đốt ngón tay      指关                zhǐguānjié
97           Móng tay             指甲 盖               zhǐjiagài
98           Gót chân              脚跟     jiǎogēn
99           Lòng bàn chân   足弓     zúgōng
100         Cổ chân                脚 腕    jiǎo wàn
101         Ngón chân          脚趾     jiǎozhǐ
102         Ngón chân cái    大 脚趾               dà jiǎozhǐ
103         Vai          肩膀     jiānbǎng
104         Xương bả vai      肩胛骨                jiānjiǎgǔ
105         khuỷu tay            胳膊肘                gēbozhǒu
106         Bắp đùi 腿筋     tuǐ jin
107         Bắp chân              小腿     xiǎotuǐ
108         Mông    屁股     pìgu
109         Hông     臀 部 (屁股)     tún bù(pìgu)
110         Lưng      后面     hòumianCHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.