Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CHỨNG KHOÁNTỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CHỨNG KHOÁN


1              bán khống chứng khoán               Zhèngquàn de mài kōng               券的
2              bàn giao dịch      Jiāoyì tái               交易台
3              bản tin thị trường            Shāngqíng bàogào dān  商情
4              chứng khoàn chuyển đổi được   Kě huàn zhèngquàn        可换证
5              chứng khoán hợp pháp Héfǎ zhèngquàn               合法
6              chứng khoán lưu thông Liútōng zhèngquàn         流通
7              chứng khoán niêm yết   Shàngshì zhèngquàn      上市
8              chứng khoán tụt hậu      Zhì jià zhèngquàn             滞价
9              chứng khoán ưu tiên      Yōuxiān zhèngquàn       
10           chứng khoán viền vàng, chứng khoán hảo hạng, chứng khoán có bảo đảm            Jīnbiān zhèngquàn          金边证
11           công ty chứng khoán      Zhèngquàn gōngsī           券公司
12           công ty giao dịch chứng khoán   Zhèngquàn jiāoyì gōngsī               券交易公司
13           công ty môi giới chứng khoán     Zhèngquàn jīngjì gōngsī                经纪公司
14           đầu tư chứng khoán       Zhèngquàn tóujī               券投机
15           giá ban đầu, giá cơ sở, giá gốc chứng khoán          Zhèngquàn jījià 券基价
16           giá giao dịch chứng khoán            Zhèngquàn jiāoyì jiàgé   券交易价格
17           giá thị trường     Shìjià     市价
18           giao dịch chứng khoán   Zhèngquàn jiāoyì             券交易
19           đầu cơ chứng khoán       Zhèngquàn tóujī shānghào          券投机商号
20           khoản vay           Dàikuǎn               
21           người bán chứng khoán                Chūmài zhèngquàn zhě 出卖证券者
22           người bị phá sản               Pòchǎn zhě         破
23           người môi giới chứng khoán        Zhèngquàn jīngjì rén      经纪
24           người thu mua chứng khoán       Shōumǎi zhèngquàn zhě              收买证券者
25           nhà phân tích chứng khoán         Zhèngquàn fēnxī jiā        券分析家
26           phá sản                Pòchǎn 破
27           quy quản lý giao dịch chứng khoán           Zhèngquàn jiāoyì guǎnlǐ fǎguī Zh               券交易管理法Zh
28           phiếu chứng khoán         Zhèngquàn de fù qiān    券的附
29           rửa chứng khoán              Zhèngquàn huí mǎi         券回
30           sàn giao dịch      Jiāoyì chǎngdì    交易
31           sở giao dịch        Jiāoyì suǒ             交易所
32           sự chia hoa hồng              Yōngjīn ràng yú 佣金
33           thị trường chứng khoán                Zhèngquàn shìchǎng      券市
34           tiền bảo chứng  Bǎozhèngjīn       保
35           tiền hoa hồng    Yōngjīn 佣金
36           h thị trường chứng khoán            Zhèngquàn hángqíng     券行情
37           tổ hợp (chứng khoán) đầu tư     Tóuzī zǔhé          投资组
38           đầu tư chứng khoán       Zhèngquàn tóuzī zīběn  券投资资CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.