Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CÁC LOẠI GỖTỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CÁC LOẠI GỖ

1              Gỗ tếch                柚木     Yòumù
2              Gỗ lim        tiě shān
3              Lôi mộc Những khúc gỗ lớn (thời xưa dùng để thủ thành, lúc tác chiến cho lăn xuống từ trên cao để đánh địch)   檑木           léi mù
4              Cây trăn               榛木     zhēn mù
5              Cây trắc                花梨木                huālí mù
6              Gỗ băng phiến/gỗ long não         樟木     zhāng mù
7              Gỗ dép đỏ           紫檀     zǐtán
8              Khúc gỗ mới đốn/khúc gỗ mới xẻ             原木     yuánmù
9              Gỗ cứng               硬木     yìngmù
10           Gỗ xốp/gỗ nhẹ     ruǎnmù
11           Tấm gỗ 板材     bǎncái
12           Tấm xơ ép           纤维                xiānwéibǎn
13           Tấm bảng kết hợp           密度板 复合板               mìdù bǎn fùhé bǎn
14           Gỗ cây sến, cứng và chắc              朴子 (木的一种)      pǔ zi [tiě mù de yī zhǒng]
15           Gỗ lim, gỗ cứng, chắc, màu đen của cây lim          格木 (木的一种)      gé mù [tiě mù de yī zhǒng]
16           Gỗ Sưa 黄花梨木           huáng huālí mù
17           Gỗ lim   格木     gé mù
18           Gỗ trắc 酸枝木                suān zhī mù
19           Gỗ Cẩm lai           紫檀木                zǐtán mù
20           Gỗ mun                乌纹                wū wén mù
21           Gỗ nhãn               眼木                lóngyǎn mù
22           Gỗ cay hạt           栗子木                lìzǐ mù
23           Gỗ mit  菠蜜木           bōluómì mù
24           Pơ-mu  柚木                jī yòumù
25           Gỗ đỏ    古茄樹           gǔ miǎnjiā shù
26           Gỗ Gụ mật          白鹤树                báihè shù
27           Gỗ Gụ lau            油楠     yóu nán
28           Gỗ Cẩm Lai hộp 巴地黄檀           bā dìhuáng tán
29           Gỗ Bằng Lăng     大花紫薇           dà huā zǐwēi
30           Gỗ Cho chỉ tau   望天                wàng tiānshù
31           Gỗ bách               柏木     bǎimù
32           Gõ cà chít            翅木                jīchì mù
33           cây Tùng              松           sōng
34           Cây tùng tuyết  雪松                xuěsōng lèi
35           Cây thông rụng 落叶松                luòyè sōng
36           Quả thông           松果     sōng guǒ
37           Cây bách              柏     bóshù
38           Cây Hoàng dương            黄     huángyáng
39           Cây Bạch dương               白     báiyáng
40           Cây dương          三角叶           sānjiǎo yè yáng
41           Họ nhà cây liễu  紫皮柳           zǐ pí liǔshù
42           Cây liễu                垂柳     chuíliǔ
43           Giống cây cáng lò, giống cây bulô              白     báihuà
44           Cây phong           枫树     fēng shù
45           Cây củ tùng             hóng shān
46           Gỗ linh san          冷杉     lěngshān
47           Cây độc cần            tiě shān
48           cây vân sam        云杉     yún shān
49           cây thủy tùng     紫杉     zǐ shān
50           Cây bạch đàn hay cây khuynh diệp           桉     ānshù
51           Giống cây keo    洋槐     yánghuái
52           Cây keo                金合欢树           jīn héhuān shù
53           Cây long não      樟     zhāngshù
54           Gỗ hồng mộc tán             紫檀     zǐtán
55           Gỗ đàn hương   檀香木                tán xiāngmù
56           Gỗ sơn tiêu        椴木     duàn mù
57           Cây đoan             椴     duàn shù
58           Cây thanh lương trà        欧洲山梨           ōuzhōu shānlí
59           Gỗ tếch                柚木                yòumù shù
60           Cây đu                 yú mù shù
61           Cây sồi  橡     xiàngshù
62           Quả cây sồi         橡                xiàngshù guǒ
63           Cây sung dâu     美国梧桐           měiguó wútóng
64           Cây lá quạt, cây bạch                     yínxìng shù
65           Cây nhựa ruồi    冬青     dōngqīng
66           Cây dừa                椰     yē shù
67           Cây chà là                           zǎo yē shù
68           Cây mại châu      山核桃           shān hétáo shù
69           Cây tiêu huyền  悬铃树                xuán líng shù
70           Cây sồi  毛     máo jǔ
71           Cây dẻ ngựa       七叶                qī yè shù
72           Cây mận gai        黑                hēi cì lǐ
73           Cây bao báp       猴靣包           hóu miàn bāo shù
74           Cây cơm cháy    接骨木                jiēgǔ mù
75           Cây mè 苏铁     sūtiě
76           Gỗ ép        jiábǎn
77           Gỗ bạch đàn       桉     ān shù
78           Gỗ bạch dương     huàmù
79           Gỗ dép đỏ           紫檀     zǐtán
80           Khúc gỗ mới đốn/khúc gỗ mới xẻ             原木     yuán mù
81           Gỗ cứng               硬木     yìngmù
82           Gỗ xốp/gỗ nhẹ     ruǎnmù
83           Tấm gỗ 板材     bǎncái
84           Tấm xơ ép           纤维                xiānwéibǎn
85           Tấm bảng kết hợp           复合板                fùhé bǎn
86           Gỗ Sưa 黄花梨木           huáng huālí mù
87           Gỗ hương           花梨木                huālí mù
88           Gỗ lim   格木     gé mù
89           Gỗ trắc 酸枝木                suān zhī mù
90           Gỗ Cẩm lai           紫檀木                zǐtán mù
91           Gỗ cây hạt dẻ    栗子木                lìzǐ mù
92           Gỗ mít  菠蜜木           bōluómì mù
93           Pơ-mu  柚木                jī yòumù
94           Gỗ đỏ    古茄樹           gǔ miǎnjiā shù
95           Gỗ Gụ mật          白鹤树                báihè shù
96           Gỗ Gụ lau            油楠     yóu nán
97           Gỗ Cẩm Lai hộp 巴地黄檀           bā dìhuáng tán
98           Gỗ Bằng Lăng     大花紫薇           dà huā zǐwēi
99           Gỗ bách               柏木     bǎimù
100         Gỗ cà chí              翅木                jīchì mù
101         Gỗ dán 胶合板                jiāohébǎn
102         Gỗ súc (Gỗ nguyên khối chưa xẻ hay pha ra.)      元木     yuán mù
103         Gỗ tạp (Gỗ xấu, không chắc.)     (不结实)                 zá mù (bù jiēshi)
104         Gố tấm (Gỗ đã xẻ thành tấm.)   木板     mùbǎn
105         Gỗ hương           花梨木                huālí mù
106         Gỗ trắc 酸枝木                suān zhī mù
107         Gỗ Cẩm lai           紫檀木                zǐtán mù
108         Gỗ mun                乌纹 (木)             wū wén mù (wūmù)
109         Gỗ nhãn               眼木                lóngyǎn mù

110         Gỗ Chò chỉ          黄梢木                huáng shāo mù

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.