Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ BỘ MÔN CẦU LÔNGTỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ BỘ MÔN CẦU LÔNG


1              bên giao cầu       Fāqiú yī fang       球一方
2              bên nhận cầu     Jiēqiú yī fang      接球一方
3              bỏ nhỏ  Fàng xiǎoqiú       放小球
4              cắt cầu  Qiēqiú   切球
5              cầu không trong cuộc     Sǐqiú      死球
6              chạm lưới            Chùwǎng             触网
7              cú đánh chạm cạnh vợt (hợp lê – wooden shot)                Mùqiú   木球
8              đánh cầu cao xa, phông cầu         Gāoyuǎnqiú       高
9              đánh cầu luân phiên       Jiāotì jīqiú            交替
10           đánh thuận tay Zhèngshǒujī       正手
11           đánh trái tay       Fǎnshǒujī            反手
12           đập cầu                Shāqiú, kòuqiú  球、扣球
13           đập mạnh            Dàlì kòushā         大力扣
14           đập trái tay         Fǎnshǒu kòushā               反手扣
15           đẩy cầu Tuīqiú    推球
16           đế cầu   Qiútuō  球托
17           điểm chẵn           Shuāngshùfēn   双数分
18           điểm lẻ Dānshùfēn          数分
19           đổi cầu  Huàn qiú             
20           đổi giao cầu        Huàn fāqiú          换发
21           đổi sân  Jiāohuàn chǎng qū           交换场
22           dùng vợt nhặt cầu           Qiúpāi jiǎnqiú    球拍
23           được điểm, ghi điểm      Défēn   得分
24           đường giữa sân Zhōngxiàn           中线
25           giao cầu hợp lệ  Héfǎ fāqiú           合法
26           giao cầu lại          Chóngfāqiú         重
27           giao cầu luân phiên         Jiāotì fāqiú          交替
28           cầu sai phiên      Fāqiú shùnxù cuòwù   giao           错误
29           giữa sân               Zhōngchǎng       中
30           hất cầu Tiàoqiú 跳球
31           lên lưới Shàngwǎng         上网
32           (lỗi) dính cầu      Chíqiú   持球
33           (lỗi) đánh cầu hai lần       Liánjī      连击
34           lỗi giao cầu          Fāqiú wéilì          
35           lỗi ô giao cầu      Fāqiúqū cuòwù 球区错误
36           lưới cầu lông      Yǔmáo qiúwǎng                羽毛球网
37           móc cầu               Gōuqiú 勾球
38           móc cầu chéo góc            Gōu duìjiǎoqiú  勾角球
39           một pha cầu       Yí ge huíhé          一个回合
40           người giao cầu   Fāqiúyuán          
41           người nhận cầu Jiēqiúyuán          接球
42           nhận cầu, đỡ giao cầu    Jiēfāqiú                接
43           nhảy lên đập cầu              Tiàoshā 跳
44           ô giao cầu bên phải         Yòufāqiúqū         右球区
45           ô giao cầu bên trái           Zuǒfāqiúqū         左球区
46           phần sân bên phải           Yòuchǎngqū       右
47           phần sân bên trái             Zuǒchǎngqū       左
48           phần sân sau      Hòuchǎng            后
49           phần sân trước Qiánchǎng           前
50           phát cầu, giao cầu            Fāqiú    
51           quả cầu lông       Yǔmáoqiú            羽毛球
52           quyền giao cầu  Fāqiúquán          
53           ra ngoài                Chūjiè   出界
54           sân cầu lông       Yǔmáo qiúchǎng               羽毛球
55           sân đánh đôi      Shuāngdǎ qiúchǎng         双打球
56           sân đánh đơn    Dāndǎ qiúchǎng                打球
57           tạt cầu  Píngchōuqiú       平抽球
58           tay cầm vợt        Chípāishǒu          持拍手
59           tay không cầm vợt           Fēichípāishǒu    非持拍手
60           tìm điểm rơi       Zhǎo luòdiǎn      找落点
61           tổng trọng tài     Cáipànzhǎng      裁判
62           treo cầu               Diàoqiú 吊球
63           trình tự giao cầu               Fāqiú shùnxù    
64           trọng tài biên     Sīxiànyuán          司线员
65           rọng tài chính     Línchǎng cáipànyuán  t   临场裁判
66           trọng tài giao cầu              Fāqiú cáipàn       球裁判
67           ván         Jú            局
68           vê cầu   Cuōqiú  搓球

69           vợt cầu lông       Yǔmáo qiúpāi     羽毛球拍

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.