Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ: ĐÀI TRUYỀN HÌNH- ĐÀI PHÁT THANH
TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ: ĐÀI TRUYỀN HÌNH- ĐÀI PHÁT THANH1              Ăngten ti vi         电视线           diànshì tiānxiàn
2              Bàn hòa âm        音台                diào yīn tái
3              Bản tin buổi sáng              早晨新           zǎochén xīnwén
4              (Bản tin) Dự báo thời tiết              气象           qìxiàng bàogào
5              Bản tin thời sự của đài truyền hình           电视闻报                diànshì xīnwén bàodào
6              Bản tóm tắt tin tức          新概要、新闻简报                xīnwén gàiyào, xīnwén jiǎnbào
7              Bảng chương trình phát thanh   广播     guǎngbò jiémù dān
8              Bảng chương trình truyền hình  电视节     diànshì jiémù dān
9              Băng (caset) video           盒式     hé shì lùxiàngdài
10           Băng hình đồi trụy           黄色           huángsè lùxiàng
11           Băng stereo        立体声磁     lìtǐshēng cídài
12           Băng từ ghi âm  音磁           lùyīn cídài
13           Băng video          像磁           lùxiàng cídài
14           Biên soạn chương trình 目的     jiémù de biānpái
15           Biên tập bản thảo phát thanh     广播稿编辑     guǎngbō gǎo biānjí
16           Biên tập bản thảo truyền hình    电视稿编辑     diànshì gǎo biānjí
17           Bình luận phát thanh      广播评论           guǎngbō pínglùn
18           Bình luận viên truyền hình           电视评论     diànshì pínglùn jiā
19           Buổi biểu diễn được phát trực tiếp           现场直播的表演           xiànchǎng zhíbō de biǎoyǎn
20           Camera giám sát               监视                jiānshì qì
21           Chuyển tiếp hữu tuyến 有线转           yǒuxiàn zhuǎnbō
22           Chương trình          jiémù
23           Chương trình âm nhạc   音乐节           yīnyuè jiémù
24           Chương trình đặc biệt    特别节           tèbié jiémù
25           Chương trình đồng thời truyền đi qua đài phát thanh và đài truyền hình            liánbò jiémù
26           Chương trình giải trí        娱乐     yúlè xìng jiémù
27           Chương trình hộp thư truyền hình/ truyền thanh             众来直播     guānzhòng láidiàn zhíbō jiémù
28           Chương trình phát liên tiếp                    liánbō jiémù
29           Chương trình phát thanh              无线电节     wúxiàndiàn jiémù
30           Chương trình phát theo yêu cầu               点播           diǎn bō jiémù
31           Chương trình phỏng vấn               采访节           cǎifǎng jiémù
32           Chương trình thời sự      新闻节           xīnwén jiémù
33           Chương trình thương mại            商业节           shāngyè jiémù
34           Chương trình tọa đàm (talk show)            访谈节           fǎngtán jiémù
35           Chương trình truyền hình            电视节           diànshì jiémù
36           Chương trinh văn hóa    文化           wénhuà jiémù
37           Diễn viên nghiệp dư       余演           yèyú yǎnyuán
38           Dự báo thời tiết                天气预报           tiānqì yùbào
39           Đài FM  调频广播                tiáopín guǎngbō diàntái
40           Đài phát thanh nước ngoài           外国           wàiguó diàntái
41           Đài phát thanh tư nhân 私人广播                sīrén guǎngbò diàntái
42           Đài truyền hình cáp         有线电视     yǒuxiàn diànshìtái
43           Đài truyền hình tỉnh        省电视           shěng diànshìtái
44           Đài truyền hình trung ương         中央屯     zhōngyāng tún shì tái
45           Đèn hình tivi       电视摄像管、电视显像管     diànshì shèxiàng guǎn, diànshì xiǎnxiàngguǎn
46           Đạo diễn                   dǎoyǎn
47           Đầu máy video  电视录像机     diànshì lùxiàngjī
48           Đầu video            放像机                fàngxiàngjī
49           Đĩa ca nhạc          音唱片           yīnyuè chàngpiàn
50           Đĩa CD   激光唱片           jīguāng chàngpiàn
51           Đĩa hát  唱片     chàngpiàn
52           Đĩa hát dung lượng lớn, đĩa hát quay lâu, đĩa LP  密唱片           mì wén chàngpiàn
53           Đĩa hát stereo    立体声唱片     lìtǐshēng chàngpiàn
54           Đĩa hình                影碟     yǐngdié
55           Đĩa nhạc kịch      歌唱片           gējù chàngpiàn
56           Đoàn hợp xướng đài phát thanh               广播合唱     guǎngbò héchàng tuán
57           Đưa tin 新闻报           xīnwén bàodào
58           Đưa tin đưa tin tổng hợp              合新闻报                zònghé xīnwén bàodào
59           Ghi âm       lùyīn
60           Ghi âm lên dây từ            钢丝录           gāngsī lùyīn
61           Ghi âm trên băng, thâu băng      磁带录           cídài lùyīn
62           Ghi âm trực tiếp                          shíkuàng lùyīn
63           Ghi hình, quay phim            shèxiàng
64           Ghi hình tại chồ            shíkuàng lùxiàng
65           Ghi hình trên băng          磁带录           cídài lùxiàng
66           Ghi truyền hình                电视录           diànshì lùxiàng
67           Giám đốc ban chương trình         目部     jiémù bù jīnglǐ
68           Giám sát viên          jiāndū
69           Giờ bắt đầu phát thanh 开始广播的           kāishǐ guǎngbò de shíkè
70           Hệ thống phát thanh      广播系           guǎngbō xìtǒng
71           Hệ thống tương hợp truyền hình màu    兼容制的彩色电视           jiānróng zhì de cǎisè diànshì xìtǒng
72           Hiệu ứng âm thanh         音响效果           yīnxiǎng xiàoguǒ
73           Hiệu ứng stereo               立体声效果     lìtǐshēng xiàoguǒ
74           Hình ảnh tivi       电视图           diànshì túxiàng
75           Hòa âm, tái thu âm          混     hǔn lù
76           Hộp thư bạn nghe đài    听众信           tīngzhòng xìn kòu
77           Kênh          píndào
78           Kịch truyền thanh            广播                guǎngbō jù
79           Kỹ sư âm thanh 音响工程     yīnxiǎng gōngchéngshī
80           Kỹ sư truyền hình            电视工程     diànshì gōngchéngshī
81           Kỹ thuật viên âm thanh 音响技           yīnxiǎng jìshī
82           Kỹ thuật viên thu âm                      lùyīn shī
83           Lên truyền hình                上电视                shàng diànshì
84           Loa phóng thanh              声器                yángshēngqì
85           Loa phóng thanh stereo                立体卢扬声器                lìtǐ lú yángshēngqì
86           Màn hình camera giám sát           监视光屏                jiānshì qì yíngguāngpíng
87           Màn hình tivi      电视屏幕           diànshì píngmù
88           Mạng lưới phát thanh    广播网                guǎngbō wǎng
89           Mạng lưới truyền hình   电视                diànshì wǎng
90           Máy ghi âm         吾机                lù wú jī
91           Máy ghi âm hai hộp băng              双卡咅机     shuāng kǎ lù pǒu jī
92           Máy ghi băng hình           磁带录像机     cídài lùxiàngjī
93           Máy giám sát âm thanh 听器                jiāntīng qì
94           Máy phát hình, máy vô tuyến phát hình                电视发射机     diànshì fāshè jī
95           Máy quay truyền hình   电视摄像机     diànshì shèxiàngjī
96           Micro         huàtǒng
97           Mở ti vi 开电视           kāi diànshì jī
98           Nghe đài              收听广播           shōutīng guǎngbō
99           Nghệ thuật truyền hình                电视艺术           diànshì yìshù
100         Ngôi sao truyền hình      屯明星           tún shì míngxīng
101         Người hòa âm   音的                diào yīn de
102         Người điều chỉnh hình                   tiáo xiàng yuán
103         Người mê truyền hình   电视                diànshì mí
104         Người phụ trách (giám đốc) sản xuất phim truyền hình   电视片的制人           diànshì piàn de jiānzhì rén
105         Người phụ trách ghi hình tivi       电视录像制作人           diànshì lùxiàng zhìzuò rén
106         Người phụ trách theo dồi hình ảnh               gé xiàng jiān kàn yuán
107         Người quay camera        电视摄     diànshì shèxiàng shī
108         Người viết kịch bản chương trình phát thanh      广播目撰稿者           guǎngbō jiémù zhuàn gǎo zhě
109         người viết kịch bản chương trình truyền hình      电视节目撰稿者           diànshì jiémù zhuàn gǎo zhě
110         Nhà tài trợ chương trình               助人     jiémù zànzhù rén
111         Nhóm quay phim của đài truyền hình     电视摄     diànshì shèzhì zǔ
112         Nữ phát thanh viên         女播音           nǚ bòyīn yuán
113         Tai nghe nghe    耳机     ěrjī
114         Tai nghe stereo 立体声坏机     lìtǐshēng huài jī
115         Phạm vi âm thanh            音响范           yīnxiǎng fànwéi
116         Phát chương trình truyền hình   电视播放           diànshì bòfàng
117         Phát thanh hữu tuyến (truyền thanh)    有线广播           yǒuxiàn guǎngbō
118         Phát thanh thương mại 商广播           shāngyè guǎngbō
119         Phát thanh truyền hình 电视广播           diànshì guǎngbō
120         Phát thanh trực tiếp       况广播           shíkuàng guǎngbō
121         Phát thanh viên                广播                guǎngbō yuán
122         Phát thanh viên truyền hình       台播音     diàntái bōyīn yuán
123         Phát thanh vô tuyến       无线电广播     wúxiàndiàn guǎngbō
124         Phần tóm tắt những tin chính (ở đầu bản tin)      新提要           xīnwén tíyào
125         Phim truyền hình             电视剧电视           diànshìjù, diànshì piàn
126         Phim truyền hình nhiều tập         电视连续剧     diànshì liánxùjù
127         Phóng viên đài phát thanh           台者                diàntái zhě
128         Phóng viên đài truyền hình          电视     diànshìtái jìzhě
129         Phóng viên phỏng vấn trên truyền hình 电视i方          diànshì cǎi i fāng
130         Phòng điều khiển             控制室                kòngzhì shì
131         Phòng ghi âm     音室                lùyīn shì
132         Phòng ghi hình (trường quay)    像室                lùxiàng shì
133         Phòng phát thanh            播音室                bòyīn shì
134         Phòng tivi            电视                diànshì shì
135         Phòng tivi (phòng lớn)   电视厅                diànshì tīng
136         Quảng cáo           广告     guǎnggào
137         Radio, máy thu thanh, máy vô tuyến       无线电收咅机                wúxiàndiàn shōu pǒu jī
138         Radio bán dẫn   晶体管收咅机                jīngtǐguǎn shōu pǒu jī
139         Radio stereo      立体声收咅机                lìtǐshēng shōu pǒu jī
140         Sân khấu chương trình  电视节目的舞台           diànshì jiémù dì wǔtái
141         Sóng dài                    chángbō
142         Sóng ngắn           短波     duǎnbō
143         Sóng trung          中波     zhōng bō
144         Tập thể dục theo đài       广播体操           guǎngbō tǐcāo
145         Tháp phát thanh               广播塔                guǎngbō tǎ
146         Tháp truyền hình             电视                diànshì tǎ
147         Thiết bị cách âm                隔音装置           géyīn zhuāngzhì
148         Thính giả, bạn nghe đài  广播听众           guǎngbō tīngzhòng
149         Thời gian ngừng phát     停播期           tíng bō qíjiān
150         Tháp sự quốc tế                国           guójì xīnwén
151         Tháp sự thế giới                世界新           shìjiè xīnwén
152         Tháp sự trong nước        国内新           guónèi xīnwén
153         Thu hình chương trình   目的     jiémù de lùzhì
154         Tỉ lệ người nghe đài         收听率                shōutīng lǜ
155         Tỉ lệ người xem truyền hình        收                shōushì lǜ
156         Tivi         电视                diànshì jī
157         Tivi màu màn hình phăng              直角平面彩色电视                zhíjiǎo píngmiàn cǎisè diànshì jī
158         Tiếp sóng, chuyển tiếp       zhuǎnbō
159         Tiểu phẩm truyền hình  电视小品           diànshì xiǎopǐn
160         Tin cuối ngày      晚           wǎnjiān xīnwén
161         Tin vắn  明新           jiǎnmíng xīnwén
162         Tín hiệu truyền hình       电视信号           diànshì xìnhào
163         Tòa nhà phát thanh         广播大楼           guǎngbò dàlóu
164         Tòa nhà truyền hình       电视大楼           diànshì dàlóu
165         Trạm gây nhiễu 干                gānrǎo tái
166         Trạm tiếp vận vô tuyến, trạm chuyển tiếp vô tuyến         无线电广播播台     wúxiàndiàn guǎngbō zhuǎnbò tái
167         Trò chơi truyền hình       电视           diànshì yóuxì
168         Trò chuyện qua phát thanh         广播谈话           guǎngbō tánhuà
169         Trung tâm phát thanh    广播屮心           guǎngbō chè xīn
170         Truyền hình cáp                有线电视           yǒuxiàn diànshì
171         Truyền hình mạch kín     电视           bìlù diànshì
172         Truyền hình thu phí        收费电视           shōufèi diànshì
173         Truyền hình vởi tư cách là phương tiện thông tin đại chúng          电视媒体           diànshì méitǐ
174         Trường quay      、演播室           shèzhì chǎng, yǎnbò shì
175         Tương hợp         兼容制的           jiānróng zhì de
176         Vệ tinh chuyển tiếp        中继卫           zhōng jì wèixīng
177         Vệ tinh phát thanh          广播           guǎngbò wèi lǐ
178         Vệ tinh truyền hình         电视卫           diànshì wèixīng

179         Xem ti vi               看电视                kàn diànshì

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.