Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Từ vựng tiếng Hoa về các loại hình Công nghiệp
T vựng tiếng Hoa về các loại hình Công nghiệp

1        Loi hình công nghip Gōngyè lèixíng         工业类
2        công đoàn nhà máy    Chǎng gōnghuì
3        công nghip cao su    Xiàngjiāo gōngyè       橡
4        công nghip chế biến cá    Yú lèi jiāgōng gōngyè 鱼类加工工
5        công nghip chế biến sa   Rǔ zhìpǐn gōngyè      乳制品工
6        công nghip chế biến tht   Ròu lèi jiāgōng gōngyè         肉加工工
7        công nghip chế to cơ khí  Jīqì zhìzào gōngyè     机器制造工
8        công nghip chế to đu máy xe la          Jīchē zhìzào gōngyè   机制造工
9        công nghip chế to khí c  Yíbiǎo gōngyè 表工
10      công nghip chế to ôtô      Qìchē zhìzào gōngyè  汽制造工
11      công nghip ch yếu Zhǔyào gōngyè         主要工
12      công nghip cơ khí    Jīxiè gōngyè   机械工
13      công nghip dân dng          Mínyòng gōngyè       民用工
14      công nghip du khí   Shíyóu gōngyè          石油工
15      công nghip dt        Fǎngzhī gōngyè        纺织
16      công nghip dt kim   Zhēnzhī gōngyè        针织
17      công nghip dt len   Máofǎng gōngyè        毛
18      công nghip đa phương        Dìfāng gōngyè 地方工
19      công nghip đin khí  Diànqì gōngyè 电气
20      công nghip đin lc  Diànlì gōngyè  力工
21      công nghip đin máy Diànjī gōngyè  机工
22      công nghip đin phân          Diànjiě gōngyè          解工
23      công nghip đin tín   Diànxìn gōngyè         信工
24      công nghip đin t    Diànzǐ gōngyè 子工
25      công nghip dược phm        Zhìyào gōngyè          制
26      công nghip đóng tàu Zàochuán gōngyè      造船工
27      công nghip gang thép         Gāngtiě gōngyè         钢铁
28      công nghip gia đình  Jiātíng gōngyè 家庭工
29      công nghip giy       Zàozhǐ gōngyè          造
30      công nghip g         Mùcái gōngyè 木材工
31      công nghip gm s   Táocí gōngyè  陶瓷工
32      công nghip hàng không       Hángkōng gōngyè     航空工
33      công nghip ht nhân  Hé gōngyè     核工
34      công nghip hin đi   Xiàndài gōngyè         代工
35      công nghip hóa cht  Huàxué gōngyè         化
36      công nghip hóa du  Shíhuà gōngyè 石化工
37      công nghip in Yìnshuā gōngyè         印刷工
38      công nghip in nhum Yìnrǎn gōngyè          印染工
39      công nghip kim loi đen      Hēisè jīnshǔ gōngyè   黑色金
40      công nghip kim loi hiếm    Xīyǒu jīnshǔ gōngyè   稀有金
41      công nghip kim loi màu      Yǒusè jīnshǔ gōngyè  有色金
42      công nghip lên men  Fāxiào gōngyè 酵工
43      công nghip lc du   Liànyóu gōngyè        油工
44      công nghip luyn kim         Yějīn gōngyè  冶金工
45      công nghip may       Fúzhuāng gōngyè      服装工
46      công nghip máy dt  Fǎngzhī jīxiè gōngyè  纺织机械工
47      công nghip máy tính Jìsuànjī gōngyè         算机工
48      công nghip nng      Zhònggōngyè 重工
49      công nghip năng lượng nguyên t   Yuánzǐnéng gōngyè   原子能工
50      công nghip nh        Qīnggōngyè   
51      công nghip nhiên liu          Ránliào gōngyè         燃料工
52      công nghip nha      Sùliào gōngyè 塑料工
53      công nghip nhum    Rǎnliào gōngyè         染料工
54      công nghip ni đa    Nèidì gōngyè  地工
55      công nghip phân bón Huàféi gōngyè 化肥工
56      công nghip quân s  Jūnshì gōngyè 事工
57      công nghip quc doanh       Guóyǒu gōngyè         有工
58      công nghip sn xut da       Zhì gé gōngyè          制革工
59      công nghip sn xut đường  Zhì táng gōngyè        制糖工
60      công nghip sn xut máy nông nghip        Nóngjī gōngyè 机工
61      công nghip sn xut mui    Zhì yán gōngyè        制
62      công nghip sn xut rượu     Niàngjiǔ gōngyè        酒工
63      công nghip sn xut vt liu xây dng        Jiàncái gōngyè 建材工
64      công nghip silicate    Guī suān yán gōngyè  硅酸
65      công nghip thiết b y tế    Yīliáo shèbèi gōngyè  疗设备
66      công nghip thuc lá  Juǎnyān gōngyè        卷烟工
67      công nghip thy sn  Shuǐchǎn gōngyè       水
68      công nghip thy tinh Bōlí gōngyè    玻璃工
69      công nghip thc phm         Shípǐn gōngyè 食品工
70      công nghip tơ la     Sīchóu gōngyè          丝绸
71      công nghip vô tuyến đin   Wúxiàndiàn gōngyè    无线电
72      công nghip vũ khí    Jūnhuǒ gōngyè          火工
73      công nghip vũ tr     Hángtiān gōngyè       航天工

74      công nghip xi măng  Shuǐní gōngyè 水泥工


CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.