Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Từ vựng tiếng Hoa chủ đề: Máy điều hòa
Từ vựng tiếng Hoa chủ đề: Máy điều hòa1        b phn nhn tín hiu  Xìnhào jiēshōu qì        信接收器
2        cái điu khin t xa, remote Yáokòng qì     控器
3        cái m tm lái Kāi bǎn qì      板器
4        cài đt nhit đ trong phòng   Shè dìng shìwēn        定室
5        chế đ kh m nh   Wēnhé chúshī yùnzhuǎn        和除湿运
6        chuyn đng khi đng nhit  Rè qǐdòng yùnzhuǎn   动运转
7        chuyn đng kh tuyết        Chú shuāng yùnzhuǎn 除霜
8        đèn hin th thao tác   Cāozuò xiǎnshì píng    操作
9        đèn hiu chuyn đng Yùnzhuǎn zhǐshì dēng 指示灯
10      đèn hiu hn gi m máy      Kāijī dìngshí qì zhǐshì dēng shǎnshuò  机定器指示灯闪烁
11      đon tiếp đt Jiēdì duānzǐ    接地端子
12      đường ng     Guǎn lù         管路
13      hết pin         Diànchí hào wán        池耗完
14      l hút không khí        Kōngqì xīrù kǒu        空吸入口
15      l phun không khí      Kōngqì chuī chūkǒu   空吹出口
16      màng lc bi  Lǜchén wǎng  滤尘网
17      máy đt ngoài nhà      Shìwài jī        室外机
18      máy đt trong phòng  Shìnèi jī         室
19      nút n chn phương thc chuyn đng        Yùnzhuǎn fāngshì xuǎnzé ànniǔ        方式选择
20      nút n đnh nhit đ trong phòng      Shìwēn shè dìng ànniǔ         室定按
21      nút chuyn đng bt buc     Qiángzhì yùnzhuǎn ànniǔ       强制
22      nút chuyn đng th khí lnh Lěngqì shì yùnzhuǎn ànniǔ    冷试运转
23      nút chuyn nhit đ t đng khi ng  Shuìmián fāngshì zìdòng yùnzhuǎn ànniǔ      睡眠方式自动运转
24      nút điu chnh bng tay hướng lung khí     Qìliú fāngxiàng shǒudòng kòngzhì ànniǔ       流方向手控制按
25      ng x nước   Páishuǐ guǎn    排水管
26      tm lái lung khí nm ngang  Shuǐpíng qìliú fāngxiàng dǎobǎn       水平流方向
27      tm lái lung khí thng đng  Chuízhí qìliú fāngxiàng dǎobǎn         垂直流方向
28      thay màng lc Gēnghuàn qīngjié lǜ wǎng     更换清洁滤网
29      b đnh gi      Dìngshí qì shèbèi       定设备
30      thiết b loi b         Qǔxiāo shèbèi  取消设备
31      tc đ qut gió xác đnh theo yêu cu         Yī xīwàng shè dìng fēngshàn sùdù    依希望扇速度

32      tc đ siêu thp         Chāo dīsù       超低速


CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.