Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Từ vựng tiếng Hoa chủ đề: Máy bayT vựng tiếng Hoa chủ đề: Máy bay


1        Đu máy bay  Jī shǒu 机手
2        Cái chp ăng ten ca rađa     Léidá tiānxiàn zhào     雷线罩
3        Bung lái       Jiàshǐ cāng      驾驶舱
4        Đng h tc đ         Kōng sù jī      空速机
5        Máy đo thăng bng     Réngōng shuǐpíngyí    人工水平
6        Máy đo đ cao Gāodù yí        高度
7        Máy xác đnh hướng   Cè xiàng yí    
8        Máy lái t đng         Zìdòng jiàshǐ yí         自动驾驶仪
9        Bàn đp ca bánh lái  Fāngxiàngduò tàbǎn   方向舵踏板
10      Bánh lái         Jiàshǐ lùn        驾驶论
11      Cn lái Jiàshǐ gǎn       驾驶
12      Khoang đng cơ        Yǐnqíng cāng  引擎
13      Đèn bay        Hángxíng dēng         航行灯
14      Cánh ph       Fù yì   副翼
15      Cánh ph (có tác dng thay  đi hướng, thay đ cao)           Jīn yì 襟翼
16      Cánh ch       Zhǔyì  主翼
17      Tm ngăn lung khí   Zǔ liú bǎn      阻流板
18      Bánh lái đ ct cánh và h cánh        Shēngjiàngduò 升降舵
19      Bánh lái         Fāngxiàngduò  方向舵
20      B bánh máy bay      Zhǔ qǐ luòjià   主起落架
21      Đng cơ máy bay      Yǐnqíng         引擎
22      Cái chp che đng cơ Qíng zhào       擎
23      Lp trước       Qián lùn         前
24      Cánh qut       Luóxuánjiǎng   螺旋
25      Cánh qut, rô to        Xuánzhuǎn yì   旋
26      Thanh chng cánh máy bay   Jī yìyì chēng   机翼翼撑
27      Máy bay hai cánh (cánh kép) Shuāngyì fēijī 
28      Máy bay cánh đơn     Dān yì fēijī    
29      Tàu lượn        Huáxiángjī      滑翔机
30      Khinh khí cu  Rè qìqiú         热气
31      Máy bay lên thng     Zhí shēng fēijī 直升
32      Tàu vũ tr, phi thuyn         Fēichuán       
33      Máy bay phn lc      Pēnqì jī         喷气
34      Máy bay chiến đu   Zhàndòujī       斗机
35      Máy bay oanh tc (ném bom) Hōngzhàjī       炸机
36      Thy phi cơ    Shuǐshàng fēijī 水上
37      Máy bay airbus          Kōngzhōng bāshì       空中巴士
38      Máy bay vn ti siêu âm tc   Chāo yīnsù yùnshūjī   超音速
39      Máy bay boeing         Bōyīn shì fēijī  波音式
40      Máy bay concorde     Xiéhé shì fēijī  和式
41      Máy bay lưỡng dng trên nước trên bu tri          Shuǐlù liǎng yòng fēijī 水陆两
42      Máy bay ch khách    Kèjī     客机
43      Máy bay vn ti         Yùnshūjī       
44      Máy bay ch hàng     Yùn huò bānjī  班机
45      Máy bay mt đng cơ Dān fādòngjī fēijī       单发动
46      Máy bay hai đng cơ  Shuāng fādòngjī fēijī   发动
47      Máy bay hng nh      Qīngxíng fēijī 
48      Khoang hàng hóa       Huòcāng        货舱
49      Ca khoang    Cāng mén      舱门
50      Khoang hành khách    Kècāng          客
51      Ca s trên máy bay  Xián chuāngkǒu         舷窗口
52      Khoang hng nht      Yī děng cāng  一等
53      Khoang hng hai        Èr děng cāng  二等
54      Ghế ngi cơ đng    Huódòng zuò yǐ         活座椅
55      Ghế ngi có b phóng         Tánshè zuò yǐ 射座椅
56      Dây an toàn    Ānquán dài     安全
57      Nhà bếp       Chúfáng        
58      Phòng ra mt khoang sau  Hòu cāng guànxǐ shì   后盥洗室
59      Cu thang lên máy bay         Xiántī   舷梯
60      Thân máy bay Jī shēn 机身
61      Cánh đnh v   Āndìng yì      安定翼
62      Dây lưng cu h        Jiùshēng bēidài          救生背
63      Áo cu h      Jiùshēng bèixīn         救生背心
64      Mt n oxy     Yǎngqì miànzhào       氧气
65      Dù cu h      Jiùshēng sǎn   救生
66      Khoang treo bng khinh khí cu        Rè qìqiú diào cāng     热气球吊艙
67      Khoang có b phóng   Tánshè cāng  
68      Trm tp kết hàng không     Hángkōng jísàn zhàn  航空集散站
69      Sân bay         Fēijī chǎng    
70      Bn đ tuyến bay h cánh ct cánh Qǐluò hángxiàn tú       起落航线图
71      Đèn bay        Hángxíng dēng         航行灯
72      Đường băng    Pǎodào
73      Hm, kho đ máy bay Fēijī kù         
74      Đường băng    Huáxíng dào    滑行道
75      Đài ch huy     Zhǐhuī tǎtái     指塔台
76      Máy nâng       Shēngjiàngjī    升降机
77      Đường băng tm thi  Línshí fēijī pǎodào      临时飞
78      Đèn hiu trên sân ba  Jīchǎng dēng biāo      机
79      Mc hiu vô tuyến đin        Wúxiàndiàn hángkōng xìn biāo         无线电航空信
80      Dng c ch th hướng gió hình ch T          T xíng fēngxiàng zhǐshì biāo   T型向指示
81      Đèn soi vào sân bay   Jìn chǎng dēng         进场
82      Nhân viên làm vic trên máy bay      Kōngqín rényuán       空勤人
83      Nhân viên làm vic trên sân bay       Dìqín rényuán 地勤人
84      Nhân viên qun lý không lưu  Hángkōng guǎnzhì yuán        航空管制
85      Bãi đu ca máy bay  Tíngjī píng     停机坪
86      Tòa lu trên sân bay  Jīchǎng dàlóu  机
87      Phòng ch máy bay   Hòu jī shì       候机室
88      Phòng ch đ chuyn máy bay         Zhōngzhuǎn hòu jī tīng         中候机
89      Phòng ngh sau khi xung máy bay   Xià jī lǚkè xiūxí shì    下机旅客休息室
90      Khu vc khách xung máy bay         Xià kè qū       下客
91      Phòng ngh ca khách đi máy bay     Shàng jī lǚkè xiūxí shì          上机旅客休息室
92      Khách chuyn máy bay         Zhōngzhuǎn lǚkè       中旅客
93      Thang có tay vn t đng      Zìdòng fútī     自扶梯
94      Nơi nhn hành lý        Xínglǐ lǐngqǔ chù       行李
95      Băng truyn hành lý  Xínglǐ chuánsòngdài    行李
96      Quy kim tra vé       Yàn piào tái     票台
97      Công nhân bc vác sân bay          Jīchǎng bānyùn gōng  机
98      Xe vn chuyn hành lý          Xínglǐ bānyùn chē      行李搬
99      Cu thang lên máy bay         Dēng jī tī       登机梯
100     Ca lên máy bay       Dēng jī kǒu    登机口
101     Th lên máy bay       Dēng jī pái     登机牌
102     Giá vé máy bay         Fēijī piào jià    机票价
103     Đnh mc hành lý mang theo min phí         Miǎnfèi xī dài xínglǐ xiàn'é     免行李限
104     Công ty hàng không   Hángkōng gōngsī       航空公司
105     Tuyến hàng không    Hángxiàn        航线
106     Trng lượng máy bay Fēijī de quán zhòng    机的全重
107     Xe bus trên không     Kōngzhōng bānchē    空中班
108     Máy bay hành khách bình thường      Pǔtōng kèjī     普通客机
109     Máy bay ch khách c ln, sang trng        Háohuá dàxíng kèjī     豪大型客机
110     Máy bay ch khách phn lc  Pēnqì shì kèjī  喷气式客机
111     Chuyến bay th…     Bāncì  班次
112     Thành viên t lái        Jīzǔ chéngyuán         机
113     Phi công        Jiàshǐ yuán      驾驶员
114     Cơ trưởng      Jī zhǎng         机
115     Lái ph 副      Jiàshǐ yuán      驾驶员
116     K sư máy      Jīxiè shī         机械
117     Nhân viên phc v     Fúwùyuán      服务员
118     Tiếp viên hàng không         Kōngzhōng xiǎojiě      空中小姐
119     Người qun lý trên máy bay   Shìwù zhǎng   事务长
120     Khách đi máy bay      Chéngkè        乘客
121     Khách cùng ngi       Tóng zuò chéngkè     同座乘客
122     Trng thái bay Fēixíng zhuàngkuàng  状况
123     Ct cánh        Qǐfēi    起
124     Bay lên cao    Páshēng         爬升
125     B nhào         Fǔchōng        俯冲
126     Lao xung, h xung  Fǔchōng xiàjiàng       俯冲下降
127     Lăn bánh đi vào bãi đ          Xiàhuá jìn chǎng        下滑进场
128     Bay lượn vòng đi h cánh    Pánxuán děngdài zhuólù        旋等待着
129     Tiếp đt       Zhào dǐ         
130     H xung mt đt      Zhuólù 着
131     H cánh khn cp      Jǐnjí jiàngluò   急降落
132     H cánh bt buc       Qiǎngpò jiàngluò        强迫降落
133     Tai nn trên không    Kōngnàn        空
134     Rơi      Zhuìluò         
135     Đng đ trên không   Kōngzhōng xiāng zhuàng       空中相撞
136     Say máy bay  Yùnjī  
137     Cướp máy bay Jiéjī     劫机
138     Th tc đi máy bay    Chéngjī shǒuxù         乘机手
139     Chuyến bay đúng gi          Hángbān zhèngdiǎn    航班正点
140     Chuyến bay sai gi   Hángbān bùzhèng diǎn         航班不正点
141     Sân bay (ct cánh) bay đi     Shǐ fā jīchǎng  始
142     Sân bay đến  Dàodá jīchǎng 到
143     Tín hiu dn đường    Yǐndǎo biāozhì 引导标
144     Kim tra an toàn        Ānquán jiǎnchá         安全检查
145     Hành lý xách tay       Tíqǔ xínglǐ     提取行李
146     S hiu chuyến bay  Hángbān hào   航班

147     Nơi bán vé      Shòupiào chù  售票


CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.