Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Từ vựng tiếng Hoa chủ đề: Máy Ảnh

T vựng tiếng Hoa chủ đề:  Máy Ảnh


1        bàn chi         Shuāzi  刷子
2        bánh răng phim         Bāyálún         八牙
3        bao da Pídài    皮袋
4        bóng đèn chp         Shǎnguāngdēngpào    光灯泡
5        b ch báo ánh sáng thp       Dīzhào zhǐshìqì 低照指示器
6        b ch báo np đin cho đèn chp    Shǎnguāng chōngdiàn zhǐshì   光充指示
7        b phn kim tra tiếng máy  Jiǎncháfēngmíngqì     检查
8        cái chp ng kính      Tàiyángzhào    太阳罩
9        cn lên phim   Jìnpiàngǎn      片杆
10      cu nh (ca sp máy nh)    Kuàimén jiāoqiú         快门胶
11      chân máy nh, giá 3 chân     Sānjiǎojià       三脚架
12      công tc đèn chp     Shǎnguāngdēng kāiguān        光灯开关
13      công tc mt sau       Hòugài kāiguān          后盖开关
14      cng gn ph kin, chân linh kin, chân đèn flash ri         Fùjiàn chāzuò  附件
15      ca chp biến tc    Biànsù kuàimén         速快
16      ca s chy phim      Zǒupiàn xiǎnshì         走片
17      dây đeo         Pídài    皮
18      đèn chp (đèn flash)  Shǎnguāngdēng         光灯
19      đèn chp đin t       Diànzǐ shǎnguāngdēng 光灯
20      cóc     Àncángshì shǎnguāngdēng   đèn      暗藏式光灯
21      đèn kim tra pin        Diànchí jiǎnchádēng   检查
22      đèn ma-giê    Měiguāngdēng 光灯
23      đĩa s điu chnh tiêu c      Cèjiāoqì         焦器
24      giá ba chân gp, giá ba chân m rng, chân máy xếp      Shēnsuō sānjiǎojià      伸三脚架
25      giy lau ng kính       Cājìngzhǐ        擦镜纸
26      hp pin          Diànchíhé       池盒
27      khu đ, đ m         Guāngquān     光圈
28      kính lc         Lǜguāngjìng   
29      kính lc tia t ngoi    Zǐwàixiàn lǜguāngjìng 紫外线滤
30      kính ngm      Fǎnguāngjìng  反光
31      lò xo nhn đin DX     DX jiēdiànhuáng         DX接
32      l ngm mt sau        Hòugài shìchuāng       后盖
33      màn điu tiêu Duìjiāopíng    
34      máy nh        Zhàoxiàngjī     照相机
35      máy nh 3D    Lìtǐ zhàoxiàngjī          立体照相机
36      máy nh chp ly ngay        Yībù zhàoxiàngjī        一步照相机
37      máy nh chp t đng          Zìdòng cèliáng zhàoxiàngjī    自动测量照相机
38      máy nh dưới nước    Shuǐxià zhàoxiàngjī     水下照相机
39      máy nh hng ngoi   Hóngwài zhàoxiàngjī   外照相机
40      máy nh mini  Wēixíng zhàoxiàngjī    微型照相机
41      máy nh ngm chp   Shǎguājī         瓜机
42      máy nh phàn quang  Fǎnguāng zhàoxiàngjī  反光照相机
43      máy nh xếp Zhédiéshì zhàoxiàngjī  折式照相机
44      máy quay phim nói     Lùyīn zhàoxiàngjī       音照相机
45      mt sau          Hòugài 后盖
46      ngăn đng phim        Jiāojuǎn ànhé   卷暗盒
47      núm quay tua phim v         Dàopiàn qǔbǐng         倒片曲柄
48      nút chp        Kuàimén ànniǔ
49      nút gt chn chế đ  Móshìxuǎnzégǎn        模式选择
50      nút tháo ng kính       Jìngtóu tuōxiè ànniǔ    镜头脱卸按
51      nút tua phim    Dàopiàn kāiguān        倒片开关
52      nút xem trước Yùguān ànniǔ  预观
53      phim Jiāopiànshì      片室
54      pin, cha pin       Diànchíshì       池室
55      ng kính        Jìngtóu 镜头
56      ng kính chp xa      Shèyuǎn jìngtóu        摄远镜头
57      ng kính đơn  Dānjìngtóu      单镜头
58      ng kính góc rng     Guǎngjiǎojìng  广角
59      ng kính kép  Shuāngjìngtóu 镜头
60      ng kính mt cá        Yúyǎn jìngtóu  镜头
61      ng kính thay đi tiêu c, ng kính zoom     Kěbiàn jiāojù jìngtóu   可焦距镜头
62      phim    Sǎnzhuāng jiāopiàn     散装
63      phim chp nhanh       Kuàisù jiāojuǎn 快速
64      phim đen trng         Hēibái jiāopiàn 黑白
65      phim ht mn   Wēilì jiāojuǎn   微粒
66      phim hng ngoi        Hóngwài jiāopiàn       
67      phim màu       Cǎisè jiāopiàn  彩色
68      phim miếng, phim tm         Dānzhāng jiāopiàn      单张胶
69      s phơi sáng   Jiāojuǎn zhāngshù       张数
70      thân máy        Jītǐ      机体
71      thu kính tráng          Jiāmójìng       加膜
72      thiết b chp t đng Zìpāi zhuāngzhì         自拍装置
73      thiết b đếm s       Jìshùqì 计数
74      thiết b điu chnh tiêu  c  Tiáojiāo zhuāngzhì      焦装置
75      thiết b đo c ly       Cèjùqì 距器
76      thước đo sáng Cèguāngbiǎo   光表
77      thước tê lê (thước đo c ly)   Cèjùbiǎo        距表
78      trc cun phim         Jiāopiàn juànzhóu       片卷
79      trc tâm        Xīnzhóu         心
80      vành ng kính Jìngtǒng        
81      vi phim, micrô phim   Suōwēi jiāojuǎn        
82      vòng tc đ ca trp trên thân máy  Kuàiméntiáoxiépán     快门调谐盘
83      album nh      Zhàoxiàngjí     照相集
84      nh 9x12cm   Wǔcùn zhàopiàn        五寸照片
85      nh 10x15cm  Liùcùn zhàopiàn        六寸照片
86      nh chng minh thư    Shēnfènzhèng zhàopiàn         身照片
87      âm bn kính   Bōli dǐpiàn      玻璃底片
88      bóng đèn đ   Shēnhóng dēngpào    深灯泡
89      bung ti làm nh      Zhàoxiàng jiāgōng ànshì        照相加工暗室
90      chân máy phóng        Fàngdàjī zhījià 放大机支架
91      chng hình     Diéyìn 
92      dao ct giy    Qiēzhǐdāo       切
93      ghép nh        Zhàoxiàng pīnjiē        照相
94      giá sy phim   Liàngpiànjià    片架
95      giy (nh) bóng pha   Bànguāng xiàngzhǐ     半光相
96      giy nh bóng Dàguāng xiàngzhǐ       大光相
97      giy nh m    Wúguāng xiàngzhǐ      无光相
98      giy bromua    Xiùhuàyínzhǐ    银纸
99      giy cm quang         Gǎnguāngzhǐ   感光
100     khay đnh hình Dìngyǐngpán   定影
101     khay hin hình Xiǎnyǐngpán   
102     khung kính     Jìngkuāng      
103     kính m         Máobōli          毛玻璃
104     máy in nh     Yìnxiàngjī       印相机
105     máy láng nh  Shàngguāngjī  上光机
106     máy phóng     Fàngdàjī        放大机
107     máy sao chp  Yǐngyìnjī        影印机
108     máy sy         Hōnggānjī      烘干机
109     nhũ tương cm quang Gǎnguāng rǔjì 感光乳
110     phim âm bn   Dǐpiàn  底片
111     ra phim        Chōngxǐ jiāojuǎn        冲洗
112     sa nh          Xiūzhěng xiàngpiàn    修整相片
113     tm g (kính) đ đánh bóng  Shàngguāngbǎn         上光板
114     tm hin hình  Xiǎnyǐng píngbǎn       影平板
115     tm kính nh, tm phim kính  Gǎnguāngbǎn  感光板
116     th chp nh   Shèyǐngshī    
117     thu nh Suōxiǎo        
118     thuc đnh hình         Dìngyǐngjī      定影机
119     thuc hin hình          Xiǎnyǐngjī       影机
120     thuyết minh nh       Zhàopiàn shuōmíng    照片
121     tin nh Shèyǐng xīnwén        影新

122     t sy phim     Hōngxiāng      烘箱CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.