Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

THƯ CHÀO GIÁ BẰNG TIẾNG TRUNG
THƯ CHÀO GIÁ BẰNG TIẾNG TRUNG

THƯ CHÀO GIÁ
价信
Kính gửi: Công ty Lương Kiến
致: 梁健公司
1.Sau khi nghiên cứu kĩ hồ sơ thiết kế công trình Nhà ký túc xá – Nhà máy gang thép FORMOSA Hà Tĩnh. Chúng tôi, người đại diện ký tên dưới đây đề nghị được thực hiện thi công công trình và xin chịu trách nhiệm bảo hành sửa chữa bất kỳ sai sót nào với giá dự thầu là:
1.研究清楚何静台塑-宿舍工程档案。我,下面授权签字提受得施工工程与负责保修,修理任何错误价金如:
(Bằng chữ:
(大写:
2.Chúng tôi xác nhận rằng các tài liệu gửi kèm theo đây là một phần trong hồ sơ dự thầu của chúng tôi.
2. 各附送料是构成我档案的一部份
3.Nếu đơn dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi xin cam kết sẽ thực hiện ngay công việc được giao khi nhận lệnh khởi công và sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ công việc đã nêu trong hợp đồng theo đúng thời hạn.
4.若我的投受得方接受,在交接工作后,立即展开工作和准完整在合同提出各条款的所有工作。
5.Hồ sơ dự thầu của chúng tôi có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2013.
的投档案自2013………..………日起生效
6.Hồ sơ dự thầu này cùng với văn bản phê duyệt kết quả dự thầu, văn bản thông báo trúng thầu của quí Công ty sẽ là cơ sở pháp lý ràng buộc giữa hai bên.
6.本投档案与批准投标结果的文件,方通知中的文件作双方束的法理基
Chúng tôi hiểu rằng, bên mời thầu không buộc phải giải thích lý do không chấp nhận Hồ sơ dự thầu có giá trị thấp nhất hoặc bất kỳ Hồ sơ dự thầu nào./.
熟知,招方不必解某投档案不中的理由./.
xxx ngày 8 tháng 4 năm 2013
xxx 20130408
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
代表人

公司


CHÚC CÁC THÀNH CÔNG!!!TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.