Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

NHỮNG CÂU DANH NGÔN NỔI TIẾNG BẰNG TIẾNG TRUNG (PHẦN 2)
NHỮNG CÂU DANH NGÔN NỔI TIẾNG BẰNG TIẾNG TRUNG (PHẦN 2)


1. 讀書是為了明理,明理是為了做人。
Dúshū shì wèile mínglǐ, mínglǐ shì wèile zuòrén.
Đọc sách là để hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ đạo lý là để làm người.

2. 多讀一本沒有價的書,就喪失了可讀一本好書的時間和精力。
Duō dú yī běn méiyǒu jiàzhí de shū, jiù sàngshīle kě dú yī běn hǎo shū de shíjiān hé jīnglì.
Đọc thêm một cuốn sách không có giá trị, thì tức là phí thời gian và tinh lực để đọc một cuốn sách tốt

3. 最有力的服條件,就是話人的品德。
Zuì yǒulì de shuōfú tiáojiàn, jiùshì shuōhuà rén de pǐndé.
Điều kiện có sức thuyết phục nhất, đó là phẩm đức của người nói.

4. 不要將別人輕輕講的一句話,重重放在心上。
Búyào jiāng biérén qīng qīng jiǎng de yījù huà, chóngchóng fàng zàixīn shàng.
Một câu nói nhẹ của người khác, đừng nặng nề đặt lên trái tim mình.

5. 在兩種情況之下,我們特別應該閉口不言:毫無所知和盛怒之時。
Zài liǎng zhǒng qíngkuàng zhī xià, wǒmen tèbié yīnggāi bìkǒu bù yán: Háo wú suǒ zhī hé shèngnù zhī shí.
Trong hai tình huống sau, chúng ta đặc biệt không nên nói điều gì: không biết gì hết và đang quá giận giữ.

6. 心懷感激而不出口,猶如包好禮物卻沒有送出去。
Xīnhuái gǎnjī ér bù shuō chūkǒu, yóurú bāo hǎo lǐwù què méiyǒu sòng chūqù.
Trong lòng cảm kích mà không nói ra, cũng như ôm lễ vật mà không tặng đi.

7. 吱吱響的輪子才有人去上油,但首先被換掉的就是這種輪子。(在團體中不應有太多個人意見)
Zhī zhī xiǎng de lúnzi cái yǒurén qù shàng yóu, dàn shǒuxiān bèi huàn diào de jiùshì zhè zhǒng lúnzi.(Zài tuántǐ zhōng bù yìng yǒu tài duō gèrén yìjiàn)
Chiếc bánh xe kêu lạo xạo rồi mới có người đi tra dầu, nhưng cái bị thay thế trước nhất lại là cái bánh xe đó. (Trong một tập thể đừng nên quá quá nhiều ý kiến cá nhân).

8. 最破的車輪,發出最大的響聲。(聒噪者往往是缺乏涵的)
Zuì pò dì chēlún, fāchū zuìdà de xiǎngshēng.(Guāzào zhě wǎngwǎng shì quēfá nèihán de)
Cái bánh xe hỏng nặng nhất phát ra tiếng kêu to nhất. (Những kẻ om sòm bên trong thường rỗng tuếch).

9. 永遠不要在眾人面前給人勸告。(即使是好意,也應為人保留顏面)
Yǒngyuǎn bùyào zài zhòngrén miànqián jǐ rén quàngào.(Jíshǐ shì hǎoyì, yě yīng wéi rén bǎoliú yánmiàn)
Đừng bao giờ khuyên dạy người khác trước đám đông. (Cứ cho là ý tốt, cũng nên giữ thể diện cho người khác).

10. 勸告別人時,不顧及別人的自尊心,再好的意見都是枉然。
Quàngào biérén shí, bù gùjí biérén de zìzūnxīn, zài hǎo de yìjiàn dōu shì wǎngrán.

Khi khuyên răn người khác mà không chú ý đến lòng tự tôn của người khác, thì lời khuyên có tốt mấy cũng đều uổng phí.TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.