Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

KÍ HIỆU CHỮ SỐ BẰNG CHỮ HÁN

KÍ HIỆU CHỮ SỐ BẰNG CHỮ HÁN02825:你我。 03456:你相思无用。 0437:你是神 045617:你是我的氧气。 04527:你是我妻。 04535:你是否想我。 04551:你是我唯一。 0456 你是我的。 04567:你是我老妻。 0457:你是我妻。 045692:你是我的最 0487:你是白痴。 0487561:你是白痴无医。 0564335:你无聊想想我。 0594184:你我就是一子。 065:原我。 06537:你惹我生气。 07382 你欺善怕 0748:你去死吧。 07868:你吃 08056:你不理我了。 0837:你生气。 095:你找我。 098:你走吧。 2“1” 1314:一生一世。 1314920:一生一世就你。 1372:一情愿。 1392010:一生就你一个。 1414:要死要死。 147:一世情。 1573:一往情深。 1589854:要我,就五次。 1711:一心一意。 177155MISS。(个不是音,是象形) 1920:依旧你。 1930:依旧想你。 3“2” 200你哦。 20110你一百一十年。 20184你一子。 2030999你想你久久久。 2037心。 20475你是幸福。 20609你到永久。 20863你到来生。 220225爱爱爱爱我。 230死你。 234相随。 235:要想你。 2406死你啦。 246饿死了。 246437是如此神奇。 25184我一子。 25873我到今生。 25910我久一点。 25965我就留我。 259695我就了解我。 259758我就娶我吧。 2627去。 282饿饿 256895:你是可的小狗。 4“3” 300:想你哦。 30920:想你就你。 3013:想你一生。 310:先依你。 31707LOVE。(单词需要把30707来看) 32062:想念你的 032069:想你很久。 3207778:想和你去吹吹 330335:想想你想想我 3344587:生生世世不心。 3399长长久久。 356:上网啦。 35910:想我久一点。 359258:想我就我吧。 360:想念你。 369958:神啊救救我吧。 3731:真心真意。 39Thank you 30920:想你就你。 5“4” 440295谢谢爱过我。 447735时时刻刻想我。 4456:速速回来。 456:是我啦。 460:想念你。 4980:只有你。 48:是吧。 6“5” 505SOS 507680:我一定要追你。 510:我依你。 51020:我依然你。 51095:我要你嫁我。 51396:我要睡了。 514:无意思。 515206:我已不你了。 518420:我一你。 520:我你。 5201314:我你一生一世。 52094:我你到死。 521:我愿意。 52306:我上你了。 5240:我是你。 52460:我死你了。 5260:我暗恋你。 530:我想你。 5366:我想聊聊。 5376:我生气了。 53719:我深情依旧。 53770:我想亲亲你。 53782:我心情不好。 53880:我想抱抱你。 53980:我想扁你。 540086:我是你女朋友。 5406:我是你的。 5420:我只你。 54335:无事想想我。 543720:我是真心你。 54430:我时时想你。 5452830:无无刻不想你。 546:我了。 5460:我思念你。 5490:我去找你。 54920:我始终爱你。 555呜呜呜 55646:我无聊死了。 5620:我很你。 5360:我想念你。 5630:我很想你。 564335:无聊想想我。 570:我气你。 57350:我只在乎你。 57386:我去上班了。 57410:我心属于你。 574839:我其不想走。 5776:我出去了。 58:晚安。 584520:我誓我你。 586:我不来。 587:我抱歉。 5871:我不介意。 59240:我最是你。 59420:我就是你。 59520:我永远爱你。 596:我走了。 517230:我已经爱上你。 5170:我要娶你。 5209484:我你就是白痴。 7“6” 609:到永久。 6120得理你。 6785753:老地方不不散。 6868:溜吧溜吧。 687不起。 6699顺顺利利 8“7” 70345你相信我。 706:起来吧。 70626你留下来。 7087走。 70885你帮帮我。 721亲爱你。 729:去喝酒。 7319:天地久。 737420:今生今世你。 73807:情深怕浅。 740:气死你。 7408695:其你不了解我。 74520:其你。 74074:去死你去死。 74839:其不想走。 756我啦。 765:去跳舞。 770880亲亲你抱抱你。 7731:心心相印。 7752亲亲 77543:猜猜我是 77895紧紧抱着我。 786:吃了。 7998:去走走吧。 70345你相信我。 780挂你。 706519184我依靠一子。 7708801314520亲亲你抱抱你一生一世我你。 9“8” 8006:不理你了。 8013:伴你一生。 8074:把你气死。 8084BABY 81176:不要在一起了。 82475:被是幸福。 825别爱我。 837生气. 8384:不三不四。 85941:帮我告他。 860:不留你。 865惹我。 8716:八格耶 88Bye Bye 8834760:漫漫相思只 898:分手吧。 10“9” 902535:求你我想我。 9089:求你走。 910:就依你。 918:加油吧。 920:就你。 9213钟爱一生。 9240:最是你。 930:好想你。 93110:好想见见你。 940194:告你一件事。 95:救我。 987不起。 9908875:求求你抛弃


CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!

TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.