Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

CÙNG TÌM HIỂU TÊN ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI BẰNG TIẾNG TRUNGCÙNG TÌM HIỂU TÊN ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI BẰNG TIẾNG TRUNG


1              Tên một số đường phố thủ đô Hà Nội     Hénèi shǒudū de yīxiē jiēdào míngchēng              河内首都的一些街道名称
2              Hùng Vương      xióng wáng         雄王
3              Bà Triệu                zhào pó               
4              Bùi Thị Xuân       péi shì chūn        裴氏春
5              Cao Thắng           gāo shèng           高
6              Chu Văn An        zhōuwén ān       周文安
7              Đào Duy Từ         táo wéi cí             陶
8              Đinh Công Tráng               dīng gōng zhuàng             丁公壮
9              Đinh Lễ dīng lǐ    丁礼
10           Đinh Tiên Hoàng               dīng xiān huáng                丁先皇
11           Giang Văn Minh                jiāng wénmíng  江文明
12           Hoàng Hoa Thám              huánghuā tàn    黄花探
13           Hoàng Văn Thụ huáng wén shòu              黄文授
14           Hồ Xuân Hương                hú chūnxiāng     胡春香
15           Lạc Long Quân   háo lóng jūn       貉
16           Lãn Ông                lǎn wēng             
17           Lê Duẩn                lí sǔn      黎筍
18           Lê Quý Đôn         líguìdūn                黎
19           Lê Thánh Tông   líshèngzōng        黎圣宗
20           Lê Trực lí zhí       黎
21           Lương Ngọc Quyến         liáng yù juàn       梁玉眷
22           Lương Thế Vinh                liángshìróng        梁世荣
23           Lý Công Uẩn       lǐgōngyùn            李公
24           Lý Nam Đế          lǐ nán dì 李南帝
25           Lý Thái Tổ            lǐtàizǔ    李太祖
26           Lý Thường Kiệt  lǐchángjié             李常杰
27           Mạc Đĩnh Chi      mò dìng zhī         莫
28           Mai Hắc Đế         méi hēi dì            梅黑帝
29           Minh Khai            míng kāi               明开
30           Ngô Quyền         wú quán              吴
31           Ngô Thì Nhậm   wú shí rèn           吴CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.