Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

VẬT DỤNG TRONG CÔNG TY BẰNG TIẾNG TRUNG HOA

VẬT DUNG TRONG CÔNG TY
1 传真机 Chuánzhēn jī Máy fax
2 复印机 fùyìnjī Máy photocopy
3 碎纸机 suì zhǐ jī Máy hút giấy
4 电脑 diànnǎo Máy vi tính
5 文件夹 wénjiàn jiā Cặp tài liệu, kẹp tài liệu
6 账本 zhàngběn Sổ kế toán
7 日历 rìlì Lịch
8 公文 gōngwén Công văn
9 记事本 jìshì běn Sổ ghi chép, sổ tay
10 印章 yìnzhāng Con dấu
11 印泥 yìnní Mực dấu
12 名片 míngpiàn Danh thiếp
13 打字机 dǎzìjī Máy chữ
14 打孔机 dǎ kǒng jī Máy đục lỗ
15 报告 bàogào Bản báo cáo
16 标签 biāoqiān Nhãn, ê-ti- két
17 修正液 xiūzhèng yè Bút xóa nước
18 夹子 jiázi Cái kẹp giấy
19 订书机 dìng shū jī Máy đóng sách, máy dập ghim
20 计算器 jìsuàn qì Máy tính
21 胶水 jiāoshuǐ Keo nước
22 订书钉 dìng shū dīng Ghim dập
23 曲别针 qūbiézhēn Ghim vòng
24 图钉 túdīng Ghim mũ
25 透明胶 tòumíng jiāo Băng dính trong, băng keo trong
26 办公桌 bàngōng zhuō Bàn văn phòng
27 文件柜 wénjiàn guì Tủ tài liệu


CHỨC VỤ DÙNG TRONG CÔNG TY
1 董事长
dǒngshì zhǎng Chủ tịch hội đồng quản trị (chính là “Đổng sự trưởng” mà các bạn hay nghe nói trong phim)
2 副董事长 fù dǒngshì zhǎng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3 总裁 zǒngcái Chủ tịch
4 副总裁 fù zǒngcái Phó Chủ tịch
5 总经理 zǒng jīnglǐ Tổng Giám Đốc
6 副总经理 fù zǒng jīnglǐ Phó Tổng Giám Đốc
7 执行长 zhíxíng zhǎng Giám đốc điều hành
8 特别助理 tèbié zhùlǐ Trợ lý đặc biệt
9 经理 jīnglǐ Giám đốc
10 福理 fù lǐ Phó giám đốc
11 协理 xiélǐ Phó giám đốc,trợ lí
12 襄理 xiānglǐ Trợ lí giám đốc
13 处长 chù zhǎng Trưởng phòng
14 副处长 fù chù zhǎng Phó phòng
15 课长 kèzhǎng Giám đốc bộ phận
16 副课长 fù kèzhǎng Phó phòng
17 主任 zhǔrèn Chủ Nhiệm
18 副主任 fù zhǔrèn Phó chủ nhiệm
19 秘书 mìshū Thư ký
20 实习生 shí xí shēng Thực tập sinh
21 助理 zhùlǐ Trợ lí


GIA SƯ TIẾNG HOA TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

WEB: www.giasutienghoa.com
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.