Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI CƠ BẢN

TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI CƠ BẢN
TÌNH HÌNH BÁN HÀNG 销售情况 xiāoshòu qíngkuàng
I, 词汇 (Từ vựng)
-Bán hàng 销售 xiāoshòu
-Tình hình 情况 qíngkuàng
-Nói ngắn gọn 单刀直入 dāndāozhírù
-Nghiệp vụ 业务 yèwù
-Du thuyền, du lịch 游艇 yóutǐng
-Mùa giải 淡季 dànjì
-Giải thích 解释 jiěshì
-Vận may 运气 yùnqì
-Đảm đương, gánh vác 承担 chéngdān
-Cải tiến 改进 gǎijìn
-Tìm hiểu 沟通 gōutōng
-Nỗ lực, cố gắng 努力 nǔlì
-Siêng năng, cần cù 勤奋 qínfèn
-Lười biếng 懒 lǎn
-Lý Ngọc 李玉 Lǐ yù

GIA SƯ TIẾNG HOA TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

WEB: www.giasutienghoa.com
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.