Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Tiếng hoa chuyên về thành ngữ


1 先礼后兵Xiān lǐ hòu bīn Tiên lễ hậu binh
2 不可救药Bùkě jiù yào Hết thuốc chữa
3 螳臂当车Táng bì dāng chē Trứng chọi với đá( châu chấu đá xe)
4 磨杵成针Mó chǔ chéng zhēn Có công mài sắt có ngày nên kim
5 一字之师Yī zì zhī shī Một chữ cũng là thầy
6 按兵不动Ànbīngbùdòng Án binh bất động
7 守株待兔Shǒuzhūdàitù Ôm cây đợi thỏ
8 对牛弹琴Duìniútánqín Đàn gảy tai trâu
9 亡羊补牢Wángyángbǔláo Mất bò mới lo làm chuồng
10 虎头蛇尾hǔ tóu shé wěi Đầu voi đuôi chuột
11 大海捞针Dàhǎilāozhēn Mò kim đáy bể
12 盲人摸象Mángrénmōxiàng Thầy bói xem voi
13 井底之蛙Jǐngdǐzhīwā Ếch ngồi đáy giếng
14 舍生取义shě shēng qǔ yì Xả thân vì đại nghĩa
15 走马观花Zǒumǎ guān huā Cưỡi ngựa xem hoa
16 画蛇添足Huàshétiānzú Vẽ rắn thêm chân
17 猴子捞月亮Hóuzi lāo yuèliàng Khỉ vớt trăng
18 不自量力Bù zì liànglì Không biết tự lượng sức mình
19 愚公移山Yúgōngyíshān Ngu công dời núi
20 狐假虎威Hújiǎhǔwēi Cáo mượn oai hùm


Dạy kèm tiếng hoa tại nhà : 090 333 1985 - 09 87 87 0217 Cô Mượt

Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.