Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

NHỮNG MẪU CÂU " NHỚ GIÚP" TRONG TIẾNG TRUNG HOA

NHỮNG MẪU CÂU " NHỚ GIÚP"
1. 麻烦你帮我一下好吗?
Máfan nǐ bāng wǒ yīxià hǎo ma?
Làm phiền bạn giúp tôi 1 chút được không?
2. 我可以用一下你的电话吗?
Wǒ kěyǐ yòng yīxià nǐ de diànhuà ma?
Tôi có thể dùng điện thoại của bạn 1 lát được không?
3. 麻烦你送我去医院好吗?
Máfan nǐ sòng wǒ qù yīyuàn hǎo ma?
Làm phiền bạn đưa tôi tới bệnh viện được không?
4. 我迷路了。请问,你知道到.+ (địa điểm)+怎么走吗?请帮我。
Wǒ mílùle. qǐngwèn, nǐ zhīdào dào+ + zěnme zǒu ma? qǐng bàng wǒ.
Tôi lạc đường rồi. Xin hỏi, bạn có biết đi thế nào để đến+ (địa điểm) không? Giúp tôi với!!!
5. 我的护照丢了。你可以帮我找护照好吗?
Wǒ de hùzhào diūle. Nǐ kěyǐ bàng wǒ zhǎo hùzhào hǎo ma?
Hộ chiếu của tôi mất rồi. Bạn có thể giúp tôi tim hộ chiếu được không?
6. 救命啊!
Jiùmìng a!
Cứu tôi với!
7. 快叫警察!
Kuài jiào jǐngchá!
Nhanh, gọi cho cảnh sát!
8. 帮我报警。
Bāng wǒ bàojǐng.
Xin hãy báo cảnh sát giúp tôi.
9. 请问,大使馆的电话是多少?
Qǐngwèn, dàshǐ guǎn de diànhuà shì duōshǎo?
Xin hỏi số điện thoại của Đại sứ quán là bao nhiêu?
10. 请问,大使馆在哪里?怎么走呢?
Qǐngwèn, dàshǐ guǎn zài nǎlǐ?
Xin hỏi, Đại sứ quán ở đâu vậy? Làm thế nào để đi đến đó?
11.你知道航空公司的电话号码吗?是多少?
Nǐ zhīdào hángkōng gōngsī de diànhuà hàomǎ ma? Shì duōshǎo?
Bạn có biết số điện thoại của công ty hàng không không? là bao nhiêu vậy?


GIA SƯ TIẾNG HOA TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

WEB: www.giasutienghoa.com
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.