Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Cùng nắm bắt thêm mã số vạch của tiếng trung quốc trong khi học

520:我爱你
147:一世情
234爱相随
920:就爱你
1314:一生一世
5871:我不介意
7319:天长地久
7731:心心相印
9213钟爱一生
59240:我最爱是你

57350:我只在乎你
53770 :我想亲亲你
25184爱我一辈子
518420:我一辈子爱你
584520:我发誓我爱你
246437 爱是如此神奇
543720:我是真心爱你
5452830:无时无刻不想你
5201314 :我爱你一生一世
1392010 :一生就爱你一人
0594184 :你我就是一辈子
1314920:一生一世就爱你
2010000爱你一万年
8834760:漫漫相思只为你
706519184请你让我依靠一辈子

HỌC GIA SƯ TIẾNG HOA TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.