Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Chuyên đề về phiên âm trong cách nói từ tiếng hoa sang tiếng việt

a : Đọc như a trong tiếng Việt
e : Thông thường đọc như ưa trong tiếng Việt. Nếu âm tiết không có dấu thì đọc là ơ (vd: de, ne...)
i : Thông thường đọc như i trong tiếng Việt. Nhưng khi i đứng sau z, s, c, ch, zh, sh, r thì đọc là ư
o : Đọc giống ô trong tiếng Việt
u : Đọc như u trong tiếng Việt
ü : Đọc tương tự như uy trong tiếng Việt nhưng cố giữ tròn môi trong quá trình phát âm. Khi ü đứng sau j, q, x thì ta lược bỏ hai dấu chấm ở trên đầu nhưng cách đọc vẫn là uy
b : Đọc giống p trong tiếng Việt
d : Đọc như t trong tiếng Việt
f : Đọc như ph tiếng Việt
g : Đọc như c trong tiếng Việt
h : Đọc tương tự h trong tiếng Việt
j : Đọc như ch tiếng Việt
k : Đọc tương tự kh nhưng đưa hơi mạnh hơn, lúc đầu dùng cuống lưỡi bịt tắc hơi ở họng lại, sau đó thả cho hơi bật ra ngoài
l : Đọc như l trong tiếng Việt
m : Đọc như m tiếng Việt
n : Đọc như n trong tiếng Việt
p : Đọc tương tự p trong tiếng Việt nhưng phải bật hơi
q : Đọc tương tự ch tiếng Việt nhưng phải bật hơi, đầu tiên dùng mặt lưỡi áp lên vòm miệng gây tắc hơi, sau đó thả cho hơi ma sát ra ngoài
r : Khẩu hình khi đọc tương tự như r trong tiếng Việt nhưng đầu lưỡi không được rung trong quá trình đọc


t : Đọc như th trong tiếng Việt
w : Đọc như u tiếng Việt
x : Đọc như x trong tiếng Việt
z : Âm đầu lưỡi trước, tắc sát, trong, không đưa hơi. Khi phát âm, đưa đầu lưỡi bịt chặt chân răng của hàm trên cho hơi tắc lại, sau đó hạ nhẹ lưỡi xuống cho hơi ma sát ra ngoài
c : Đọc tương tự z ở trên nhưng bật hơi mạnh hơn
s : Kiểu đọc hơi giống z và c , các bạn nên nge trực tiếp thì tốt hơn
sh : Khi đọc phải uốn đầu lưỡi lên vòm miệng nhưng không bịt kín mà luôn để hơi ma sát lưu thông ra ngoài
zh : Khi đọc, ta uốn đầu lưỡi chống lên vòm miệng, lúc đầu bịt tắc hơi lại, sau đó hạ đầu lưỡi xuống cho hơi thoát ra ngoài
ch : Đọc tương tự zh nhưng bật hơi mạnh hơn.
y : Đọc như i tiếng Việt
ai : Đọc tương tự ai trong tiếng Việt
ao : Đọc tương tự ao nhưng có điểm khác là: ao trong tiếng Việt khi đọc thì lưỡi để tự nhiên, còn ao trong phiên âm khi đọc thì cuống lưỡi co lại hơn
ang : Đọc như ang
ian : Đọc luyến nhanh từ i sang e sang an. Phát âm nge vừa giống i + en, vừa giống i + an
an : Đọc tương tự an
ei : Đọc tương tự êi
en : Đọc tương tự ân
eng : Đọc tương tự âng
ia : Đọc luyến từ i sang a
iang : Đọc luyến từ i sang ang
iao : Đọc luyến từ i sang ao
ie : Đọc luyến từ i sang ê
in : Đọc tương tự in
ing : Đọc tương tự ing, (không phải inh đâu nhé)
iong : Đọc luyến từ i sang ung
iou : Đọc luyến từ i sang âu. Khi viết, ta viết tắt là iu
ong : Đọc tương tự như ung, nhưng cuống lưỡi hơi co vào bên trong hơn, môi khá tròn
ou : Đọc gần giống âu nhưng khác là cuống lưỡi co lại và môi cố giữ tròn trong quá trình phát âm
uai : Đọc luyến từ u sang ai
uan : Đọc luyến từ u sang an
uang : Đọc luyến từ u sang ang
uei : Đọc luyến từ u sang êi. Khi viết, ta viết tắt là ui
uen : Đọc luyến từ u sang ân. Khi viết, ta viết tắt là un
ueng : Đọc luyến từ u sang âng
uo : Đọc tương tự uô
üan : Đọc luyến từ uy sang en
üe : Đọc luyến từ uy sang ê
ün : Đọc tương tự uyn
Thanh điệu
Thanh 1: là Thanh - đọc bình thường như ko có dấu ở tiếng Việt 
Thanh 2 : (/)má: đọc giống dấu sắc trong tiếng Việt , xuất phát từ trung và cao dần 
Thanh 3 : ( V ) mă: đọc giống dấu hỏi (mả) , xuất phát từ trung , xuống thấp rồi lên cao nhanh 
Thanh 4 : (`) mà: đọc giống thanh huyền nhưng vang, xuất phát từ cao về thấp nhanh
HỌC GIA SƯ TIẾNG HOA TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.