Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Từ vựng tiếng Hoa

Sự đau khổ khiến bạn thêm mạnh mẽ, nước mắt khiến bạn thêm dũng cảm, trái tim tan vỡ khiến bạn thêm khôn ngoan, thế nên hãy cảm ơn quá khứ để có tương lai tốt đẹp hơn.

痛苦让人更坚强;眼泪让人更勇敢;心碎让人更睿智;所以感谢过去,它让你有个更好的未来。
Tòngkǔ ràng rén gèng jiānqiáng; yǎnlèi ràng rén gèng yǒnggǎn; xīn suì ràng rén gèng ruìzhì; suǒyǐ gǎnxiè guòqù, tā ràng nǐ yǒu gè gèng hǎo de wèilái.

Pain makes you stronger. Tears makes you braver. Heartbreak makes you wiser. So thank the past for a better future.

痛苦 nỗi đau
让人更 khiến nguồi ta thêm
坚强 mạnh mẽ
眼泪 nước mắt
勇敢 dũng cảm
心碎 trái tim tan vỡ
睿智 khôn ngoan
所以 thế nên
cảm ơn
过去 quá khứ
cho
bạn
个更好的未来 một tương lai tốt đẹp hơn
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.