Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Từ vựng tiếng Hoa mượn sách trong thư viện

不归还会被罚钱:
Bù guīhuán huì bèi fá qián
Không trả sẽ bị phạt tiền.

1。这间图书馆的书一次可以借几天?
1. Zhè jiān túshū guǎn de shū yīcì kěyǐ jiè jǐ tiān?
1. Sách của thư viện này một lần có thể cho mượn mấy ngày?

2。要问图书馆员
2. Yào wèn túshū guǎn yuán
2. Thì phải hỏi nhân viên thư viện.

到期//:hết hạn
你的护照到期了// Hộ chiếu của bạn hết hạn rồi

归还/Guīhuán/:trả lại

不归还会被罚钱:
Bù guīhuán huì bèi fá qián
Không trả sẽ bị phạt tiền.

续借/Xù jiè/:Mượn tiếp

有借有还再借不难:
Yǒu jiè yǒu hái zài jiè bù nán
Có mượn có trả thì lần sau còn cho mượn.


GIA SƯ TIẾNG HOA LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217
WEB: www.giasutienghoa.com
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.