Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Từ ngữ tiếng Trung trong ATM

***************

请输入密码
qǐng shūrù mìmǎ
Xin vui lòng nhập số pin


转账
zhuǎnzhàng
Chuyển khoản

请选择交易类型
qǐng xuǎnzé jiāoyì lèixíng
Mời quý khách chọn giao dịch


修改密码及余额查询
xiūgǎi mìmǎ jí yú'é cháxún
Đổi Pin và vấn tin TK

发票结算
fāpiào jiésuàn
Thanh toán hóa đơn

定期存款
dìngqí cúnkuǎn
Gửi tiền có kỳ hạn

取款
qǔkuǎn
Rút tiền

购物及充值
gòuwù jí chōngzhí
Mua sắm&Đăng ký Topup

信息
xìnxī
Thông tin

退出
tuìchū
Thoát

修改密
xiūgǎi mìmǎ
Đổi mật khẩu

修改密码成功
xiūgǎi mìmǎ chénggōng
Đổi Pin thành công

请输入身份证或护照号后6位数
qǐng shūrù shēnfèn zhèng huò hùzhào hào hòu 6 wèi shù
Mời quý khách nhập 6 ký tự cuối của CMND/hộ chiếu

HỌC GIA SƯ TIẾNG HOA TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB: www.giasutienghoa.com
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.