Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Những câu hỏi thường dùng trong đời sống hằng ngày bằng tiếng Hoa

CÂU HỎI THƯỜNG DÙNG TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY TIẾNG HOA
********************

他在哪儿?
Tā zài nǎ'er?
ông/anh ấy ở đâu ?

这是什么?
Zhè shì shénme?
đây là cái gì?

你为什么伤心?
Nǐ wèishéme shāngxīn?
tại sao bạn buồn?

你想如何付款?
Nǐ xiǎng rúhé fùkuǎn?
bạn muốn trả (tiền)/thanh toán thế nào ?

我可以来吗 ?
Wǒ kěyǐ lái ma?
tôi có thể đến không?

他正在睡觉吗?
ông ấy đang ngủ à?
Tā zhèngzài shuìjiào ma?

你认识我吗?
Nǐ rènshi wǒ ma?
Bạn biết tôi không?

你拿了我的书吗?
Nǐ nále wǒ de shū ma?
bạn có giữ/cầm cuốn sách của tôi không?

它有多大?
Tā yǒu duōdà?
nó to/lớn như thế nào ?

我可以帮你吗?
Wǒ kěyǐ bāng nǐ ma?
tôi có thể giúp gì cho bạn không?

你能帮我吗?
Nǐ néng bāng wǒ ma?
bạn có thể giúp tôi không?

你会说英语吗?
Nǐ huì shuō yīngyǔ ma?
Bạn biết nói tiếng Anh không?

离这里多远?
Lí zhèlǐ duō yuǎn?
cách đây bao xa?

现在几点了 ?
Xiànzài jǐ diǎnle?
bây giờ là mấy giờ ?

这个多少钱?
Zhège duōshǎo qián?
cái này bao nhiêu tiền ?

你叫什么名字?
Nǐ jiào shénme míngzì?
tên bạn là gì?

你住在哪里?
bạn sống ở đâu ?
Nǐ zhù zài nǎlǐ?
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.