Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Pronouns (tiếng Trung - Tiếng Anh)

www.daykemtainha.vn

ĐT : 090 333 1985 - 09 87 87 0217  cô Mượt

Nhận gia sư tiếng Trung tại nhà tại các quận:
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12,Tân Bình,Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa.


1.01 Pronouns


Nín
Wǒ Nǐ
You
I You
(respected)
Tā Tā Tā
He She It
我我
我我 我我
Wǒmen
Nǐmen Tāmen
You all They
We


1.02 Pronouns and the verb "to be"
我我
我我 我我
Nín shì
Wǒ shì Nǐ shì
You are
I am You are
(respected)
我我 我我 我我
Tā shì Tā shì Tā shì
He is She is It is
我我我 我我我 我我我
Nǐmen shì Wǒmen shì Tāmen shì

You all We are They


1.03 Pronouns, the verb "to be", and the noun complement "student"
我我我我我Wǒ shì xuésheng. I am a student.
我我我我我Nǐ shì xuésheng. You are a student.
我我我我我Nín shì xuésheng. You (respected) are a student.
我我我我我Tā shì xuésheng. He is a student.
我我我我我Tā shì xuésheng. She is a student.
我我我我我我Wǒmen shì xuésheng. We are students.
我我我我我我Nǐmen shì xuésheng. You all are students.
我我我我我我Tāmen shì xuésheng. They are students.


1.04 Pronouns, the verb "to be", and the noun complement "teacher" and "business person".
我我我我我 Wǒ shì lǎoshī. I am a teacher.
我我我我我 Nǐ shì shāngrén. You are a business person.
我我我我我 Nín shì lǎoshī. You (respected) are a teacher.
我我我我我 Tā shì shāngrén. He is a business person.
我我我我我 Tā shì lǎoshī. She is a teacher.
我我我我我我 Wǒmen shì shāngrén. We are business people.
我我我我我我 Nǐmen shì lǎoshī. You all are teachers.
我我我我我我 Tāmen shì shāngrén. They are business people.


1.05 Pronouns, the verb "to be", and the noun complements "man" and "woman"
我我我我我Nǐ shì nánrén. You are a man.
我我我我我Nǐ shì nǚrén. You are a woman.
我我我我我 Tā shì nánrén. He is a man.
我我我我我 Tā shì nǚrén. She is a woman.
我我我我我我Tāmen shì nánrén. They are men.

我我我我我我Tāmen shì nǚrén. They are women.
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.