Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Một số cụm từ cơ bản trong tiếng Trung

www.daykemtainha.vn

ĐT : 090 333 1985 - 09 87 87 0217  cô Mượt

Nhận gia sư tiếng Trung tại nhà tại các quận:


Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12,Tân Bình,Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa.

Mt s cm t cơ bn trong tiếng trung s giúp bn tìm được nơi hc tiếng trung đâu uy tín
I. Cm t
1买报的
2。昨天妈妈写的那个汉字
3。奶奶穿的那件大衣
4。唱歌的
5。在银行工作的姐姐
6。去中国学习的学生
7。王老师用的那台电脑
8。看书的
9给她打电话的那个人
10。知道他名字的
11。我住的房
12。我上大学的那天

II. Mu câu

A.
1。你喜欢我们昨天去的那个图书馆吗? 很喜欢。是新的吧?
2。你哪一年来美国?我来美国的那年是一九八九年。你几月来? 八月。
3。在中文系教汉语的是你的姐姐还是妹妹? 不是我的姐姐,也不是我的妹妹。她是我的女朋友。
4。你喜欢吃爸爸作的菜吗?爸爸作的菜不错,可是,我更喜欢妈妈作的。
5。你去的那个学校有实验室吗?怎麽没有?
6这是你的新车吗?对了。是我爸爸妈妈送我的生日礼物。
7。昨天跟你一起来参加新年晚会的那个男生是你的男朋友吧?对了。他姓什麽?
8。学日文的同学请跟我来。他说什麽?他说学日文的跟他去。
9。我认识的汉字都是我妈妈教的。
10请我喝咖啡的那个同学姓白,叫大为。你认识吗?

B….时候?
1。她喜欢开车的时候听中文录音。
2妈妈,我看书的时候,你作什麽?我给你作吃的。
3。我打电话的时候,不喜欢别人听。
4。去台湾的时候,你给爷爷奶奶带什麽呢?
5。老的时候,我要去欧洲,非洲看看。

C. 么样
1这儿人太多了。我们去那儿看看,怎麽样?
2这条裤子不好看。深蓝的那条,怎么样?
3。你儿子写的汉字,怎么样?不错。你要他写什麽?
4。老师问的问题,怎麽样?难不难?
5这是你第一次来美国吧?美国,怎么样?

D.
1。爸爸作的菜真不错,又好看又好吃。
2。路上,她弟弟又哭又闹,真没有意思。
3。学中文真不容易,又得念又得写。要学的东西很多。
4这是你的宿舍吗?真好,又大又乾净。住几个人
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.