Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Hệ thống phụ âm trong tiếng trung
Hotline : 090 333 1985 - 09 87 87 0217  cô Mượt

*** Nhận gia sư tại các quận:
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12,Tân Bình,Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa.


    Hệ thống phụ âm trong tiếng trung:

    Bo: đọc giống Pua trong tiếng Việt.
    Po: đọc giống pua trong tiếng Việt nhưng bật hơi, luồng hơi bật mạnh khi đi ra ngoài.
    Mo: đọc giống mua trong tiếng Việt trong đó o đọc là ưa.
    Fo: đọc giống phua trong tiếng Việt, trong đó o đọc là ua.
    De: đọc giống tơ trong tiếng Việt, trong đó e sẽ đọc là ơ.
    Te: đọc giống thưa trong tiếng Việt , trong đó e đọc là ưa.
    Ne: đọc giống nơ trong tiếng Việt.
    Le: đọc giống lơ trong tiếng Việt,
    Ge: đọc giống cưa trong tiếng Việt trong đó e sẽ đọc là ưa.
    Ke: thẳng lưỡi, bật hơi, đọc giống khưa trong tiếng Việt nhưng bật hơi mạnh, trong đó e sẽ đọc là ưa.
    He: thẳng lưỡi, không bật hơi, đọc giống khưa trong tiếng Việt, trong đó e sẽ đọc là ưa.
    Ji > < qi zhi > < zi
    Thẳng lưỡi thẳng lưỡi cong lưỡi thẳng lưỡi
    Không bật hơi bật hơi không bật hơi không bật hơi
    Đọc giống ch đọc giống tr Đọc giống ch Đọc giống ch
    Ch > < ci shi > < si
    Cong lưỡi thẳng lưỡi cong lưỡi thẳng lưỡi
    Bật hơi Bật hơi
    đọc giống tr đầu lưỡi đặt ở mặt sau hàm răng trên
    ri : cong lưỡi, nhưng không rung lưỡi, đọc giống d nhưng đầu lưỡi cong lại.
    Ch: cong lưỡi, bật hơi, đọc giống “tr” trong tiếng Việt.
    Sh: cong lưỡi, không bật hơi, đọc gần giống “sư” trong tiếng Việt.
    R: cong lưỡi nhưng không rung lưỡi. Đọc giống “r’ trong tiếng Việt nhưng không rung lưỡi.

Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.